Думки з приводу

Часопис “Агора”: спроба відновлення спадкоємності. Вступне слово

[2016]

Вступне слово Антоніни Колодій, випускниці Інституту Кеннана 2003-2004 р.р., колишнього керівника Ради випускників цієї дослідницької установи в Україні, до публікації 1-13 випусків часопису “Агора” – періодичного видання Київського офісу Інституту Кеннана – на цьому сайті (http://political-studies.com/) з новими авторськими резюме.

Читати далі

Російсько-українські відносини: від травм і конфліктів до примирення і співучасті

[2015]

“Українсько-російські відносини: від травм і конфліктів до примирення і співучасті” – під таким заголовком опубліковано 15й тематичний випуск “Агори” – журналу, що видається Київським офісом Інституту Кеннана. Нижче подаються два файли: в одному з них розміщено “Зміст” і “Вступ” до даної збірки статей, а в іншому – повний текст статті Антоніни Колодій на тему “Концептуалізація брехні і безсилля правди (можливі шляхи протидії методам “консцієнтальної війни”)”.

Читати далі

Українці утверджуються як нація, що вміє за себе постояти

[2015]

“Українці утверджуються як нація, що вміє за себе постояти…” Коментар для IА ZIK до Дня Незалежності. 21 серпня, 2015.
http://zik.ua/ua/analytics/2015/08/21/ukraintsi_utverdzhuyutsya_yak_natsiya_shcho_vmiie_za_sebe_postoyaty_618118

24-ту річницю Незалежності Україна зустрічає у стані неоголошеної війни, з окупованою Росією частиною території і за крок від дефолту. Але це не причина зневірюватися у майбутньому, а, навпаки, шанс, який потрібно використати. Проте для цього необхідно перемогти не лише зовнішнього ворога, а й наші внутрішні вади. Інформагенція ZIK звернулася до авторитетних людей, лідерів громадської думки, із запитанням, чи, попри всі проблеми, є в України підстави для оптимізму? Своїми міркуваннями щодо майбутнього держави, громадянського суспільства поділилися Євген Захаров, Антоніна Колодій, Тарас Чорновіл, Андрій Курков та Ярослав Грицак.

Читати далі

Особливості мультикультуралізму та двомовності у США

[2015]

Антоніна Колодій. Особливості мультикультуралізму та двомовності у США // Стаття для презентації і публікації в матеріалах ІІ Міжнародної конференції “США у сучасному світі: політика, економіка, право, суспільство”. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка. – 15 травня 2015 р. (подано до друку)/

У статті йдеться про сучасну політику американського мультикультуралізму, його історичні, соціальні та інтелектуальні джерела та обумовлені ними найбільш характерні особливості, такі як: прагматизм, сильна прив’язаність до проблеми громадянських прав і соціальних можливостей расових меншин і корінних народів (концепція «підтримчих дій»), велика увага до іспаномовних груп латиноамериканського походження, іммігрантів взагалі, а також відсутність чіткого концептуального обґрунтування цієї політики як підтримки саме культурної різноманітності.

Antonina Kolodii. Characteristic features of multiculturalism and bilingualism in the US // An article and presentation for the ” II International Conference “United States of America in the Modern World – Politics, Economics, Law, Society”. – Lviv: Ivan Franko LNU. – May 15, 2015 (submitted for publication)

The article is about modern American policy of multiculturalism, its historical, social and intellectual sources and the resulting most characteristic features, such as: pragmatism, strong attachment to the issue of civil rights and social opportunities of racial minorities and indigenous peoples (the concept of “affirmative action”), great attention to Hispanic groups of Latin-American origin and to immigrants in general, and lack of а clear conceptual justification of this policy as supporting the cultural diversity per se.

Читати далі

Про консцієнтальну війну і тверезий глузд у ставленні до влади

[2015]

Антоніна Колодій: Війна на ураження свідомості продовжується. Звідси витівки «Інтера»
http://zik.ua/ua/news/2015/01/02/antonina_kolodiy_viyna_na_urazhennya_svidomosti_prodovzhuietsya_zvidsy_vytivky_intera_553739

ZIK, Jan 2, 2015
Консцієнтальна війна. Вони продовжують наступ, не пропускаючи такої нагоди, як святкування Нового року. Свідомість у людей чутлива, увага загострена – більше ніж звичайно. Звідси витівки «Інтера». Вони використовують також священиків – не всі знайдуть у собі відвагу протестувати під час сповіді… Багато інших методів, які можуть здатися просто дурістю, але то не дурість: за нею розрахунок. Тому критикуючи владу, теснучи на неї, треба бути розбірливими в методах, союзниках і думати про наслідки.

Читати далі

Шелест Петро Юхимович (1908 – 1996) (стаття для енциклопедії)

[2012]

Колодій А.Ф. Шелест Петро Юхимович (1908 – 1996) (неопублікована стаття для енциклопедії)

У моєму архіві є певна кількість робіт, які я старанно писала, але з тих чи інших причин – не опублікувала. Такою є стаття про партійного та державного діяча України Петра Шелеста для Енциклопедії про українських управлінців, видання якої планувалось, але з якихось причин не було здійснене Національною академією державного управління при Президентові України. Постать складна й суперечлива, як і епоха, в яку Шелест досягнув кар’єрної вершини, звідки потім був скинутий як не відповідний духові часу. Чому ця постать викликає інтерес і заслуговує на повагу? Адже в його діях було багато комуністичного фундаменталізму та сваволі, властивої комуністичним керівникам. Думаю, це тому, що в його поведінці, окрім крутого характеру, який сам по собі є цінністю, що не надто часто зустрічається серед етнічних українців, він ще був особистістю з розвиненим почуттям людської і національної гідності… Втім, кожен може робити свої висновки.

Читати далі