Становлення демократії

Конституція-2004 – лише перехідний крок до нової системи влади

[2014]

Антоніна Колодій. Коментар з приводу можливого переформатування більшості у Верховній Раді та прийняття Акта про відновлення Конституції з поправками 2004 р.
3 лютого 2014 р.

http://zik.ua/ua/news/2014/02/03/antonina_kolodiy_konstytutsii2004__lyshe_perehidnyy_krok_do_novoi_systemy_vlady_457845

Найбільш відомою схемою змін у владі, яку вважають також найбільш швидкою та реалістичною, є повернення до Конституції в редакції 2004, яка зменшує повноваження президента та збільшує роль парламенту. Але повернення слід сприймати не як створення «нової системи влади», а лише як один із перехідних кроків у цьому напрямі.

Читати далі

Про націєтворчу роль та історичні корені Майдану

[2014]

Антоніна Колодій. 10 січня 2014 р. http://www.kennan.kiev.ua/kkp/seminars.htm
З виступу на семінарі в Київському центрі Інституту Кеннана «Від авторитаризму до демократії: розвиток громадянського суспільства в Україні».
Майдан – унікальне явище в історії протестних рухів і мирних революцій. Його позитивна аура і самодостатність, неочікувана твердість і доброта його учасників спонукають до роздумів над феноменом Майдану і його майбутнім. Яким воно буде для українців? Чи зможуть вони подолати цивілізаційне відставання, що дісталося у спадок від попереднього тоталітарного режиму і набуте завдяки бездарним правителям упродовж років незалежності? Чи знайде Україна свою «національну ідею», чи виконає свою місію і чи займе в світі місце, гідне її креативного й незлого народу? Про ці питання розмірковує автор повідомлення.

Читати далі

Антоніна Колодій. Феномен Майдану в контексті пошуку моделі врядування в Україні

[2014]

Колодій А.Ф.
Стаття, що була покладена в основу виступу в Київському Центрі Інституту Кеннана на семінарі “Від авторитаризму до демократії: розвиток громадянського суспільства в Україні” 10 січня 2014 року. Опублікована в часописі Агора. – Випуск 13 : Революція відбулася: що далі? – К.: Стилос, 2014. – С. 22-36 (www.kennan.kiev.ua/Library/Agora/Agora13.pdf). В ній розглянуті питання про націєтворчу місію Майдану, його історичне та соціокультурне підґрунтя, про спільні й відмінні риси двох українських Майданів початку ХХІ ст. – 2004 та 2013-14 рр. та про їх можливу оцінку з точки зору концепції мирної революції, про суперечності між громадянським сектором Майдану, громадянським суспільством загалом, з одного боку, і українськими політиками, зокрема лідерами опозиційних партій, з іншого. Завершується виклад розглядом питання про шляхи руху до нової системи врядування. Зокрема, підкреслюється необхідність скликання Конституційної асамблеї заради перезаснування політичної системи на нових засадах з включенням до неї деяких механізмів прямої демократії.

Читати далі

Із укріпленої фортеці Майдан може перетворитися на орган прямого народовладдя

[2013]

З виступу на прес-конференції на ТРК-Львів «Камо грядеші, Україно». 17 Грудня 2013. http://galinfo.com.ua/news/149507.htm

штаб

«Майдан має примусити владу змінити тон розмови із ним і дивитися на нього не як на якесь тимчасове непорозуміння, яке треба пережити, а як на орган народного волевиявлення, який, можливо, довго існуватиме, з вимогами якого треба рахуватися», – про це сьогодні, 17 грудня, під час прес-конференції повідомила професор, доктор філософських наук Антоніна Колодій.

Читати далі

Загальмована трансформація і майбутнє української мрії про демократичну правову державу

[2013]

Україна перебуває у стані затяжної системної кризи, яка триває мало не від перших років незалежності. Проте раніше, хоч дуже повільно та суперечливо, але відбувалося перетворення інституцій колишньої тоталітарної системи в формально демократичні та ринкові інституції відкритого суспільства. Натомість після поразки Помаранчевої революції та її команди країна увійшла в небезпечний для державності період руйнування створених упродовж 1990-х років нових політичних і економічних інституцій та їх заміни сваволею політичних акторів і/або неформальними інституціями, що виникли в патронажно-клієнтельній системі кланової олігархії. Усі спроби реформ…

Читати далі

Політична воля, сваволя і економічний інтерес за олігархії

[2013]

Conference-LRIDU_Apr52013

Колодій Антоніна. Word Document Політична воля, сваволя і економічний інтерес за олігархії (деякі уроки античних полісів і сучасних капіталістичних країн для української політики) // Модернізація системи державного управління: теорія та практика. Матеріали наук.-практ. конф. за міжнар. участю. Львів, 5 квітня 2013. – Т. 1. – Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2013. – С. 250-256.

Відсутність реформ перетворилось на головну прикмету і майже не підйомну проблему більше ніж двадцятирічного розвитку української держави. Як підступитись до її розв’язання? Як покінчити з цією вже традиційною інертністю держави і суспільства, яка веде до занепаду?

Читати далі

Україна або буде демократичною, або її не буде/ Інтерв’ю Газеті ZIK

[2013]

Антоніна Колодій: Україна або буде демократичною, або її не буде / Інтерв’ю Газеті ZIK в день 70-річчя про свій життєвий шлях, політичні переконання та підстави вірити у невідворотність демократичного розвитку України.

Читати далі

Демократичні цінності в Україні на терезах регіональних відмінностей (за результатами опитувань громадської думки)

[2012]

АКолодій_ОдесаАнтоніна Колодій. Демократичні цінності в Україні на терезах регіональних відмінностей (за результатами опитувань громадської думки) // Доповідь для міжнародної конференції “П’ятнадцять років Інституту Кеннана в Україні”. м. Одеса, 7-9 вересня 2012.

Читати далі

Демократія як умова гуманітаризації урядування (за матеріалами опитувань громадської думки населення Львівщини)

[2012]

Колодій А. Ф. Демократія як умова гуманітаризації урядування (за матеріалами опитувань громадської думки населення Львівщини) // Модернізація системи державного управління та державної служби: теорія та практика / Матеріали щорічної науково-практичної конференції за міжнародною участю. Пленарне засідання. 20 квітня 2012 р. – Львів: ЛРІДУ НАДУ при Президентові України, 2012.

Скорочений варіант див. на сайті ЗІК: А.Ф.Колодій «Якої демократії хочуть українці». – 11 травня 2012 року. http://zik.ua/ua/news/2012/05/11/347928

Читати далі

Партійна система сучасної України: еволюція, тенденції та перспективи розвитку

[2012]

Партійна система сучасної України

Колодій Антоніна. Багатопартійність і демократизація в Україні: висхідні та низхідні тренди у роки незалежності // PDF Document Партійна система сучасної України: еволюція, тенденції та перспективи розвитку. 24-25 листопада 2011 р. – К.: ІПіЕНД 2012. – 588 с.
ISBN 978-966-02-6496-0.

У збірник увійшли тексти виступів учасників міжнародної науково-практичної конференції «Партійна система сучасної України: еволюція, тенденції та перспективи розвитку», в яких висвітлюються різноманітні питання теорії та практичної діяльності політичних партій в Україні. Зокрема, становлення й розвиток засад української багатопартійності, її функціонування, зв’язок з виборчою системою, аналіз участі політичних сил країни у виборчому і політичному процесах як на загальнонаціональному. так і регіональному рівні.

Читати далі