Вивчення політики й урядування

Неолібералізм і суспільна трансформація: деякі міркування про ідеологію реформ в Україні

[2014]

Антоніна Колодій. Неолібералізм і суспільна трансформація: деякі міркування про ідеологію реформ в Україні // Економічна теорія і публічна політика. Цикл конференцій “Людвіг фон Мізес і сучасні суспільства”. Збірник наукових праць / За наук. ред. Миколи Буника, Ірини Кіянки. – Львів, 2014. – С.14-29. У статті висвітлюється актуальність концепції та суперечливість практики неоліберальних реформ у суспільствах, що трансформуються. Розглядається еволюція неолібералізму як економічної теорії, ідеології і суспільної політики. Ставиться низка дискусійних питань про плюси і мінуси неоліберальних реформ у перехідних і недостатньо модернізованих суспільствах, зокрема й в Україні.

Читати далі

Антоніна Колодій. Деякі проблеми врядування після парламентських виборів 2014 року

[2014]

Антоніна Колодій. Деякі проблеми врядування після парламентських виборів 2014 року // Текст до дискусії на семінарі “Україна після виборів: питання реформ і безпеки». організованому Київським центром Інституту Кеннана. м. Львів, ЛНУ ім. І.Франка, 03.12.2014.

У тексті мовиться про стереотипні форми поведінки владної еліти й очікування народу щодо здійснення реформ і врядування у післявиборчий період та про необхідність перебудови їх взаємовідносин на демократичних засадах.

Усний виступ автора та інших учасників семінару і дискусію між ними можна подивитися й послухати на Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=JPR9yD0gjAE&index=3&list=PL8m5vbE3c0CzcO01hvcUw9VxSvjTpq_QD (Western Regions in Ukrainian Revolution. – Dec 28, 2014 – Uploaded by Rethinking Democracy)

Читати далі

Хто передав Крим Україні?

[2014]

Антоніна Колодій. 18 березня 2014 р.
На противагу брехні та пропаганді, які розповсюджують російські ЗМІ для виправдання анексії Криму, в публікації викладено деякі історичні факти про причини передачі Криму від РСФСР до УРСР та про дійових осіб, які брали участь у цьому процесі. Публікація націлена на спростування міфу про те, що Крим начебто був “подарований” Україні волюнтаристом Микитою Хрущовим у зв’язку із святкуванням 300-річчя возз’єднання України з Росією. Показано, що така версія не відповідає історичний правді, бо: по-перше, у лютому 1954 р. (через 11 місяців після смерті Сталіна) цей політичний діяч ще не мав достатньо влади для подібного вчинку; по-друге, перепідпорядкування півострова здійснювалось через інші, в основному – економічні причини; і, по-третє, передача півострова від однієї союзної республіки до іншої була проведена у строгій відповідності до тодішнього законодавства, на основі рішення вищих державних органів обох республік та СРСР.

Читати далі

Політична воля, сваволя і економічний інтерес за олігархії

[2013]

Conference-LRIDU_Apr52013

Колодій Антоніна. Word Document Політична воля, сваволя і економічний інтерес за олігархії (деякі уроки античних полісів і сучасних капіталістичних країн для української політики) // Модернізація системи державного управління: теорія та практика. Матеріали наук.-практ. конф. за міжнар. участю. Львів, 5 квітня 2013. – Т. 1. – Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2013. – С. 250-256.

Відсутність реформ перетворилось на головну прикмету і майже не підйомну проблему більше ніж двадцятирічного розвитку української держави. Як підступитись до її розв’язання? Як покінчити з цією вже традиційною інертністю держави і суспільства, яка веде до занепаду?

Читати далі

Концепція публічного (нового) врядування в її застосуванні до демократичних і перехідних систем

[2013]

Колодій Антоніна. Концепція публічного (нового) врядування в її застосуванні до демократичних і перехідних систем // Демократичне врядування : науковий вісник ЛРІДУ НАДУ при Президентові України. – 2013. – № 10.

У статті подано аналіз західної наукової думки щодо змісту і теоретичного значення відносно нового поняття “врядування”, яке відображає зміни у процесах управління суспільством, що сталися в західних демократіях упродовж останніх десятиліть; запропоновано три основні способи його вживання: “політичне врядування” як правління уряду, виконання ним своїх функцій; “системне врядування” як різні способи суспільного впорядкування; “публічне або нове врядування” як сучасний тип горизонтальної, мережевої організації управління суспільством. Певна увага приділена адаптації цих термінів і понять до умов перехідних і гібридних систем, зокрема, у вигляді концепції “доброго врядування”.

Читати далі

Енциклопедія державного управління у 8-ми томах

[2012]

Енциклопедія державного управління Енциклопедія державного управління у 8-ми томах. Том 8: Публічне врядування / наук.ред.колегія: В. С. Загорський (голова), С.О. Телешун (співголова) та ін. – Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. – Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2011. – 630 с.

Читати далі

Презентація Енциклопедії державного управління

[2012]

10 травня 2012 року в головному читальному залі Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка (вул. Драгоманова, 5) відбулася презентація 8-томного видання “Енциклопедія державного управління”.

Фундаментальне наукове видання, яке започаткувало формування підсистеми цілісної термінологічної системи державного управління і місцевого самоврядування в Україні, – “Енциклопедія державного управління” (2011) – результат багаторічної праці великого колективу українських учених. Читати далі >>

Читати далі

Неоінституціалізм та його пізнавальні можливості в політичних дослідженнях

[2010]

Неоінституціалізм та його пізнавальні можливості в політичних дослідженнях // Вісник Львівського університету. Філософсько-політологічні студії. Випуск 1. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2010. – С. 60-69.

У статті йдеться про сучасні тенденції в розвитку інституційної теорії, зокрема про евристичний потенціал різноманітних неоінституціалістських підходів. Особлива увага приділена внеску в інституційні студії тих науковців-політологів, які відомі своїми дослідженнями глобального процесу демократизації, а також переходів до демократії та демократичних реформ у відносно стабільних демократичних системах. Крім того, авторка відмічає деякі критичні точки в розвитку політичної системи України, які потребують докладного вивчення з використанням методів неоінституціалізму.

Читати далі

Поняття і концепції демократичного врядування як напряму політичних та управлінських досліджень

[2009]

Антоніна Колодій.PDF Document Поняття і концепції демократичного врядування як напряму політичних та управлінських досліджень // В кн.: Демократичне врядування в контексті глобальних викликів та кризових ситуацій. Матеріали науково-практичної конференції за міжнародною участю. ЛРІДУ НАДУ при Президентові України, 3 квітня 2009 р. Пленарне засідання. – За науковою редакцією члена-кор. НАН України В. С. Загорського, доц. А.В.Ліпенцева. – Львів, 2009. – С. 10-25.

Читати далі

Процес деліберації як складова демократичного врядування

[2008]

Антоніна Колодій. “Процес деліберації як складова демократичного врядування” // Демократичні стандарти врядування й публічного адміністрування. Матеріали науково-практичної конференції. ЛРІДУ НАДУ при Президентові України, 4 квітня 2008 р. – Львів, 2008. – С. 106-110.

Читати далі