Доктрина мультикультуралізму: перспективи модифікації у нових державах із неконсолідованими націями

[2012]

Колодій А. Ф. [2012] Доктрина мультикультуралізму: перспективи модифікації у нових державах із неконсолідованими націямиPDF Document // Демократичне врядування : науковий вісник. – 2011. – Вип. 8. – http://www.lvivacademy.com/visnik8/fail/Kolodij.pdf