АГОРА. Випуск 10: Переосмислюючи демократію: Україна і світовий контекст

[2016]

Автори десятого числа «Агори» досліджують причини затримки України на етапі “неліберальної демократії” та перспективи її подальшої демократизації – у контексті викликів, що постали перед країнами стійкої представницької демократії, та внутрішніх українських проблем. Серед них: необхідність зміцнення державних інституцій, формування громадянської ідентичності, розвиток соціальної складової демократії. Проаналізовано значення ліберальної парадигми для осмислення політичної ідентичності Європейського Союзу, міжнародний досвід федералізму, виборчих кампаній, антропокультурні особливості демократії в Україні, значення урбаністичної політики, економічних взаємодій та інші проблеми.

Читати далі


АГОРА. Випуск 9: Місто як чинник демократичного розвитку України

[2016]

У дев’ятому номері «Агори» українські науковці шукають відповідей на питання про роль міста як центру соціального культуротворення, що визначає особливості та перспективи розвитку усього суспільства, є його мікромоделлю. Автори аналізують роль історико-культурної спадщини у формуванні соціокультурного простору міста взагалі і таких міст як Київ, Львів, Чернігів, Чернівці, зокрема; досліджують історію міського самоврядування, сучасні проблеми забудови, архітектурного обличчя міста, його соціальної інфраструктури, зв’язку демографічних показників з масштабом житлового будівництва, розвитку міських громад, формування мистецького та мовного середовища.

Читати далі


АГОРА. Випуск 8: Україна і Росія: політичні, економічні і культурні аспекти взаємодії

[2016]

Восьмий випуск «Агори» присвячений українсько-російським відносинам, якими їх бачили учасники конференції «Україна і Росія: минуле і майбутнє взаємовпливу», що відбулася 5 – 6 вересня, 2008 в Одесі. Автори розглядають критичні точки в розвитку відносин між двома країнами, спільне і відмінне у формуванні економічних систем, політичних режимів, національно-громадянської ідентичності. Значна увага приділена розбіжностям у шляхах розвитку, міжнародних пріоритетах, протистоянню в інформаційній сфері («інформаційним війнам»), а також деяким питанням культурної взаємодії.

Читати далі


АГОРА. Випуск 7. Перспективи соціального розвитку регіонів

[2016]

У сьомому числі «Агори» розглянуті складнощі та проблеми українського шляху до демократії у їх зв’язку з соціокультурним розвитком: міжетнічними стосунками, внутрішньою міграцією, ментальністю населення окремих регіонів. Автори аналізують широке коло проблем – від стратегії національного розвитку до особливостей єврейської та німецької громад на Миколаївщині, драматургії Олександра Іранця та певних сторінок історії кримськотатарської літератури.

Читати далі


АГОРА. Випуск 6: Україна і США: взаємодія у галузі політики, економіки, культури і науки

[2016]

Шостий випуск «Агори» присвячений проблемам вивчення та використання досвіду США у розв’язанні таких важливих проблем, що постали перед Україною, як побудова громадянського суспільства, створення політичної нації, розмежування повноважень та бюджету між центральною та місцевою владою, гармонізація міжетнічних стосунків, вирішення проблем корінних народів, проблеми, пов’язані з розвитком мультикультуралізму, а також міграційні проблеми. Розв’язання кожної з цих проблем, вважають автори, вимагає передусім їх глибокого усвідомлення суспільством і готовності політичних еліт добросовісно виконувати взяті на себе зобов’язання та дотримуватись закону.

Читати далі


АГОРА. Випуск 5: Україна в європейському контексті

[2016]

У п’ятому числі “Агори” автори аналізують економічні, політичні та соціокультурні чинники європейського вибору України, шляхи та перспективи її інтеграції у європейський простір, міркують про історичні передумови формування української правосвідомості, демократичного світогляду, розвиток українських міст, літератури і мистецтва.

Читати далі


АГОРА. Випуск 4: Подолання розбіжностей – розвиток особливостей

[2016]

Четвертий випуск «Агори» сформовано на основі матеріалів конференції випускників програм наукового стажування в США, яка відбулася у вересні 2006 р. в м. Кам’янці-Подільському. Автори продовжують тематику 3-го випуску «Агори»: про культурні відмінності в Україні, їх вплив на економічний та політичний розвиток, аналізують альтернативні шляхи подолання розбіжностей між регіонами, чинники формування національної ідентичності, зарубіжні моделі багатокультурності та ін.

Читати далі


АГОРА. Випуск 3: Україна – регіональний вимір

[2016]

Донині актуальним залишається третє число «Агори», присвячене аналізу етнокультурних та регіональних відмінностей в Україні, історичних і сучасних аспектів формування національних ідентичностей. Виходячи з ідеалу різноманітної і єдиної України, автори ставлять низку дискусійних питань: чи потрібна нам однорідна держава, які є відмінності між поняттями регіональних відмінностей, розмежувань і розколу, які з них найкраще характеризують ситуацію в Україні, які шляхи ведуть до досягнення більшої національної єдності, якою має бути адміністративно-територіальна реформа та регіональна політика. Публічне обговорення, чесний аналіз суперечливих питань, а отже, визнання та усвідомлення наявних відмінностей – такою була методологічна та світоглядна позиція і авторів, і редакторів «Агори». Водночас статті містять деякі застереження щодо можливого розколу – за недостатньої уваги політиків до піднятих у часописі питань.

Читати далі


АГОРА. Випуск 2: Україна – 15 років незалежності

[2016]

У другому випуску «Агори» вміщено виступи учасників конференції «Україна – п’ятнадцять років незалежності» (Полтава, вересень 2005) – випускників програм наукового стажування у США, а також статті народних депутатів і політиків. Автори аналізують шлях, пройдений країною за 15 років, зміни у її зовнішній і внутрішній політиці, проблеми і перспективи становлення демократії, партійної системи, подолання регіональних поділів, реформування державного управління і розвитку громадянського суспільства. Значна увага приділена різним аспектам реформування економіки та освіти, підняте питання люстрації як одного із шляхів боротьби з корупцією.

Читати далі


АГОРА. Випуск 1: Україна – нові перспективи

[2016]

Тема першого випуску «Агори» обрана у згоді з духом часу: УКРАЇНА – НОВІ ПЕРСПЕКТИВИ. В ньому представлені погляди провідних українських політологів, соціологів та публіцистів на головні події 2004 – початку 2005 років. У статтях проаналізовано характер революційних подій на Майдані 2004 року, особливості президентської виборчої кампанії та її міфи, обґрунтовано особливості політичного режиму в Україні як неопартимоніального з ознаками “шантажистської” держави, крізь призму помаранчевої революції розглянуто перспективи його трансформації, поставлено питання, чи стануть події 2004 р. ще одним «початком» демократичного переходу.

Читати далі