Враження від столиці – 2 роки по тому

[2016]

Антоніна Колодій.
26-27 квітня, на 30-у річницю Чорнобильської трагедії, відвідала столицю. Нагода: конгрес політологів, організований в ІПіЕНД НАН України Асоціацією українських політологів та громадською Академією політичних наук. Повернулася за три дні до Великодня, який припав цьогоріч на 1-ше травня. Які враження привезла? Чи зігрілася в Києві, як бажали мені друзі перед від’їздом? Якою побачила столицю через два роки після трагедії на Майдані і два роки сподівань на рішучі зміни?

Читати далі


Про структуру і зміст спеціальності «публічне управління й адміністрування» (І. Презентація)

[2016]

Антоніна Колодій. Спеціальність “публічне управління й адміністрування”: українські підходи й зарубіжний досвід / Презентація на науково-практичній конференції за міжнародною участю “Проблеми розвитку публічного управління в Україні”. Львів, ЛРІДУ НАДУ при Президентові України. 15 квітня 2016 р.

На основі статті: Антоніна Колодій. Деякі теоретичні міркування і практичні пропозиції щодо змісту і структури спеціальності «публічне управління й адміністрування». Стаття для публікації в науковому віснику ЛРІДУ НАДУ “Ефективність державного управління”. – Випуск 45. – 2016.

Читати далі


Про структуру і зміст спеціальності «публічне управління й адміністрування» (II. Стаття)

[2016]

Антоніна Колодій. Деякі теоретичні міркування і практичні пропозиції щодо змісту і структури спеціальності «публічне управління й адміністрування». Стаття для публікації в науковому віснику ЛРІДУ НАДУ “Ефективність державного управління”. – Випуск 45. – 2016 (Львів).

У статті йдеться про термінологічні особливості і можливу структуру нової спеціальності «публічне управління й адміністрування». Після розкриття широкого і вузького значення «публічної сфери» як соціального простору, в якому здійснюється публічне управління, автор акцентує увагу на співвідношенні понять «врядування», «публічна політика» й «адміністрування» як складових частин (структурних елементів) ширшого поняття публічного управління; наводить вдалі, на її думку, зразки змістового наповнення навчальних програм з публічного адміністрування й публічної політики в декількох провідних університетах США.

Antonina Kolodii. Some theoretical considerations and practical proposals concerning the content and structure of the specialty “public management and administration”. The paper for publication in the research periodical of LRIPA NAPA “Effectiveness of Public Administration”. – Issue 45. 2016 (Lviv).

The paper deals with the terminological peculiarities and possible structure of the new specialty “public management and administration”. After revealing the wide and narrow meaning of the “public sphere” as a social space, in which public management and public administration take place, the author focuses on the relationship between the notions of government (and governance), public policy, and public administration as parts (structural elements) of a broader concept of public management; then she provides samples of successful, as she believes, curricula in public administration and public policy at some leading United States Universities (a broader overview may be seen in English section)

Читати далі


On the structure and content of the specialty “Public Management and Administration” (III. Overview)

[2016]

Antonina Kolodii. Some theoretical considerations and practical proposals concerning the content and structure of the specialty “public management and administration”. The paper for the research periodical of LRIPA NAPA “Effectiveness of Public Administration”. – Issue 45. 2016 (Lviv)

The article deals with the terminological peculiarities and possible structure of a new specialty “public management and administration”. After revealing the wide and narrow meaning of the “public sphere” as a social space, in which public management and public administration take place, the author focuses on the relationship between the notions of government (and governance), public policy, and public administration as parts (structural elements) of a broader concept of public management; then she provides samples of successful, as she believes, curricula in public administration and public policy at some leading United States Universities.

Читати далі


Соціальний і політичний капітал та їх вплив на довіру до публічної влади.

[2016]

Антоніна Колодій. Соціальний і політичний капітал та їх вплив на довіру до публічної влади. Презентація і тези виступу на науково-практичній конференції «Творення простору суспільної довіри в Україні XXI сторіччя». 17-19 лютого 2016 року, м. Львів. Організатори: Львівський інститут банківської справи Університету банківської справи, ЛНУ ім.. Івана Франка, Асоціація українських банків та ін.

На тлі катастрофічно низької довіри до політичних інституцій і політиків в Україні, постає питання про корені цього явища та про шляхи його подолання. Адже демократична влада може успішно функціонувати лише за умов, коли громадяни їй довіряють. Однією з категорій, яка пояснює ситуацію з довірою/недовірою, є “політичний капітал”. Це поняття не є широковживаним і українські науковці ще не виробили визначення, яке б істотно відрізнялося від визначення політичної довіри та містило б у собі значний аналітичний потенціал. Автор робить певні кроки в напрямі формулювання такого визначення та в поясненні потреби у цій науковій категорії і в цьому феномені демократичної політики. Тезово авторські підходи викладені в пропонованій презентації.
(Додано текст!)

Читати далі


Дилеми конституційного реформування в Україні (в контексті ліберально-демократичних цінностей і посткомуністичної трансформації)

[2016]

Антоніна Колодій. Дилеми конституційного реформування в Україні в контексті ліберально-демократичних цінностей і посткомуністичної трансформації. Стаття написана на основі виступу на міжнародній конференції “Лібералізм, посткомунізм, реформи” із серії “Людвіг фон Мізес і сучасні суспільства” (Львів, 1-2 жовтня 2015 р.). Готується до друку у збірнику матеріалів конференції.

Етапи конституційного процесу та дилеми конституційної реформи в Україні проаналізовані в контексті цінностей лібералізму і притаманних йому принципів конституціоналізму й суверенітету народу, з одного боку, та специфічних рис культури й поведінки посткомуністичних еліт у сфері конституційного реформування, з іншого. Автор розкриває дилеми, пов’язані з розподілом повноважень між гілками влади (посилення функцій президентської влади на противагу функцій органів виконавчої та законодавчої влади); з визначенням часу для здійснення конституційної реформи (відносно президентських виборів, наявності чи відсутності кризи та воєнних дій на території країни); з вибором методу реформування (через внесення часткових, інкрементальних змін до окремих положень конституції на противагу ухваленню повністю переписаного, цілісного документа); з мірою участі народу, експертів та еліт у здійсненні реформи (ухвалення народної на противагу елітарної Конституції).

Ключові слова: ліберальні цінності, конституція, конституціоналізм, суверенітет народу, конституційний процес, конституційна реформа, установча влада народу, Конституційні збори.

Читати далі


Російсько-українські відносини: від травм і конфліктів до примирення і співучасті

[2015]

“Українсько-російські відносини: від травм і конфліктів до примирення і співучасті” – під таким заголовком опубліковано 15й тематичний випуск “Агори” – журналу, що видається Київським офісом Інституту Кеннана. Нижче подаються два файли: в одному з них розміщено “Зміст” і “Вступ” до даної збірки статей, а в іншому – повний текст статті Антоніни Колодій на тему “Концептуалізація брехні і безсилля правди (можливі шляхи протидії методам “консцієнтальної війни”)”.

Читати далі


Чи будуть львів’яни голосувати за «менше зло»?

[2015]

Антоніна Колодій. Чи будуть львів’яни голосувати за «менше зло»? Трохи “нічної філософії” на тему виборів.15.11.2015.

Текст написаний у вигляді поста для “Фейсбука” напередодні у другого туру виборів мерів міст України, у тому числі й міста Львова. У ньому мовиться про зміст формули “обирай з двох зол менше”, про те, звідкіля вона походить, в яких випадках застосовується в країнах усталеної демократії та наскільки підходить для умов України, і, насамперед, Львова.

Читати далі


З дискусій про партії на ФБ: про “залізний закон” Роберта Міхельса і олігархізацію політики в Україні

[2015]

Антоніна Колодій. Про “залізний закон” Роберта Міхельса і олігархізацію політики в Україні. Відповідь на питання Т. Плахтія “що робити з законом олігархізації Міхельса, який в наших реаліях, на мою думку, і є причиною всіх проблем – надто швидко влада концентрується в кокусі, який оптом скуповують олігархи”.

Читати далі


З дискусій про партії на ФБ: про можливість створення партіями ідеологій довкола “організаційного ідеалу”

[2015]

Дискусія на Фейсбуці щодо пропозиції Тараса Плахтія творити мережеві партії довкола ними ж створених ідеологій (ядром яких буде “організаційний ідеал”).

Читати далі