Політологія / [А. Колодій, Л. Климанська, Я. Космина, В. Харченко] ; за наук. ред. А. Колодій. – 2-е вид., перероб. та доп. – К.: Ельга, Ніка-Центр, 2003. – 664 с.: іл.

  • Один із перших українських підручників нового покоління, з чіткою структуризацією матеріалу, широким використанням структурно-логічних схем та фотоілюстрацій. У першій книзі увага авторів сконцентрована на з’ясуванні сутності політики та її ключових категорій, таких як влада, політична система, політичний процес, політичні технології. Тут проаналізовано  роль індивідуальних та групових суб’єктів політики у політичному житті, форми їх взаємодії в певному соціальному та культурно-психологічному контексті, охарактеризовано сутність і різновиди політичної ідеології і культури. У другій книзі розглянуто проблеми утворення, функціонування і типології сучасних держав, вироблення і здійснення ними внутрішньої та зовнішньої політики, з’ясовано роль націй, політичних еліт, бюрократії в процесах здійснення державної влади та регулювання суспільних відносин. Значну увагу приділено висвітленню сучасного стану та перспектив розвитку Української держави, її місця в сучасному світі, суті та особливостей трансформаційних процесів; розкрито методологію політичного прогнозування та футурологічні сценарії розвитку людства.

Підручник з міністерським грифом, розрахований, насамперед, на студентів університетів, а також на громадських і політичних діячів та усіх, хто цікавиться теоретичними аспектами політики. Хоч автори почали роботу над ним ще в середині 90-х років минулого століття, а перше його видання вийшло друком у 2000 р., застосовані в підручнику підходи до аналізу політичних подій не втратили свого значення до сьогодні, хоча фактологічна база, звичайно, потребує розширення та доповнення.

  • Якась працелюбна душа створила pdf файл книги і розмістила його на на сайті Twiprix ще в 2012 р.:  http://www.twirpx.com/file/934135/. Поки що він там є, хоч і порушує авторські права тих, хто написав і видав цей підручник.
  • Файл має має обсяг 131,22 МБ. На жаль, поставити його на цей сайт неможливо через великий розмір і недопущення архівування правилами мого сайту. Тому, кого цікавить, пропоную спробувати взяти його звідти, де він є. А я ставитиму деякі розділи в рубрику “Вивчення політології” в рукописному варіанті. Видання давнє і порушення авторських прав уже й так має місце. Тому – нема на те ради. І, очевидно, треба думати про написання нової редакцію книги. Кажу про це в час пандемії  коронавірусу, тож – дай Боже здоров’я для реалізації намірів у майбутньому.

Антоніна Колодій. Львів, 03.04.2020

https://political-studies.com/?p=1636

Leave a Comment