Тема 12. Групи інтересів та їх роль у політиці (Семінар)

Групи інтересів та їх роль у політиці. План семінару:

 1. Групи інтересів та групи тиску: поняття, типи та напрями діяльності.
 2. Способи захисту групових інтересів. Лобі, лобізм, лобіювання.
 3. Моделі захисту групових та індивідуальних інтересів в різних країнах:
 • Плюралістична модель (сучасні США; міра її розвитку в Україні)
 • Неокорпоратизм (Скандинавські країни)
 • Клієнтелізм (США в 19 ст.; Південь Італії у ХХ ст.; форми клієнтелізму в минулому і сучасному житті України)

Практичне завдання до семінару з т.12

 • Спираючись на знання про неоднакову роль і  результативність форм захисту інтересів за різних суспільних умов, дайте обґрунтовану відповідь на наступне запитання та поясніть свій вибір:
 • Якби Ви були фермером і хотіли домогтися від уряду регулювання цін або зниження податку на землю, до яких заходів Ви найімовірніше звернулися б залежно від країни проживання:

Література

Основна

 • Основи демократії. Підручник / За заг. ред. А. Колодій. – Львів: Астролябія, 2009. – Розділ 18. – С. 545-576.  
 • Політологія. Книга перша: Політика та суспільство. Книга друга: Держава і суспільство / А. Колодій та ін. – 2-е вид., перероб. і доп. – К.: Ельга, Ніка-Центр, 2002. – Розділ 6. – С. 163-200.
 • Hague Rod and Harrop Martin. Comparative Government and Politics. An Introduction:  6th Edition. – Palgrave MacMillan, 2004. – Ch. 10. P. 166-184.

додаткова:

 • Базілевич Д. Де-факто лобізм в Україні є, де-юре скоро з’явиться // Вісник Програми імені Фулбрайта в Україні, 2009, № 1. – http://igordejak.org.ua/test/visnyk/visnyk2.html; Його ж: В Україні існує квазілобізм // Дзеркало тижня”. 31.0І.2009. – http://www.dt.ua/1000/1050/65255/ (див. також у навчальних матеріалах)
 • Бондаренко Кость. Власники країни // Львівська Газета. – 2003, 3-17 липня (№№ 197–207).
 • Колодій А. На шляху до громадянського суспільства. Теоретичні засади й соціокультурні передумови демократичної трансформації в Україні. – Львів: Червона Калина, 2002. – С. 88-100.
 • Коен Д. Лобіювання у конгресі США // Політологічні читання. – 1992. – №2.
 • Колодій А. “Олігархи” й “олігархія”: зміст понять та українська політична дійсність // Наукові записки НаУКМА. Політичні науки. – Вип. 19. – 2001 http://www.political-studies.com/democracy/oligarchy.html
 • Лісничук О. “Кланова демократія” в Україні: привід чи реальність // Розбудова держави. – 1997. – № 11.
 • Новохацький В. Тенденції забезпечення громадського інтересу в суспільстві та державі// Політичний менеджмент. – 2004. – № 6 (9). – C. 64-78.
 • Шмиттер Ф. Неокорпоративизм // Полис. – 1997. – № 2.
 • Kubicek, Paul.Unbroken Ties: The State, Interest Associations, and Corporatism in Post-Soviet Ukraine. – Ann Arbor, 2000. – – 275 р.
 • Olson M. The Logic of Collective Action. – Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1965. – x, 176 p.

Leave a Comment