Антоніна Колодій. Українські політичні партії перед викликами ХХІ століття

У статті йдеться про кризовий стан політичних партій не лише в Україні, але й у стійких західних демократіях; про причини такого стану, які так чи інакше пов’язані з більш загальною кризою сучасної представницької демократії; окреслено особливості того типу партій, який, на думку авторки, відповідає умовам сучасної епохи і на який варто орієнтуватися українським політикам при творенні нових партій.…

Антоніна Колодій. Предметне поле політичної науки у сучасний період

Колодій Антоніна. Предметне поле політичної науки в сучасний період / В кн.: ПОЛІТИЧНА НАУКА В УКРАЇНІ. 1991-2016 : у 2 т. ; т.1. ПОЛІТИЧНА НАУКА : ЗАХІДНІ ТРЕНДИ РОЗВИТКУ Й УКРАЇНСЬКА СПЕЦИФІКА / НАН України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім.…

Часопис “Агора”: спроба відновлення спадкоємності. Вступне слово

Вступне слово Антоніни Колодій, випускниці Інституту Кеннана 2003-2004 р.р., колишнього керівника Ради випускників цієї дослідницької установи в Україні, до публікації 1-13 випусків часопису “Агора” – періодичного видання Київського офісу Інституту Кеннана – на цьому сайті (http://political-studies.com/).

Після Помаранчевої революції Київський офіс Інституту Кеннана започаткував своє періодичне видання під назвою “Агора”*.…

АГОРА. Випуск 13. Революція відбулася: що далі?

У 13-му, останньому з цієї «серії», випуску «Агори» читач знайде рефлексії українських науковців на зміни, що відбулися під впливом Революції гідності 2013-14 років, яка почалася з повстання проти припинення євроінтеграційної політики і завершилась поваленням уряду Януковича.  Читач знайде тут міркування про те, наскільки і яким чином ці події вписуються в різні теорії революцій, як досвід ІІ Майдану може бути використаний для трансформації політичної системи в майбутньому.…

АГОРА. Випуск 12: Українські перспективи

12 число «Агори» вийшло друком у тривожний час зміцнення авторитарних тенденцій політичного режиму В.Януковича, що супроводжувалось наростанням  глухого незадоволення як в середовищі інтелектуальної еліти, так і народу. Хоч перспективи подальшого розвитку виглядали доволі похмуро, дослідники ставлять питання про те, як вийти з цього глухого кута, що треба зробити, щоб загальмована трансформація набрала швидших темпів, щоб українські політичні еліти почали працювати заради суспільних інтересів, щоб країна відновила рух до демократії і правової держави.…

АГОРА. Випуск 11: Наука без кордонів

11 число часопису «Агора» присвячене п’ятнадцятій річниці діяльності Інституту Кеннана в Україні. У своїх статтях випускники програм наукового стажування в США, учасники конференції “П’ятнадцять років Інституту Кеннана в Україні”, що відбулася 7-9 вересня 2012 в Одесі, досліджують проблеми і перспективи наукового обміну, особливості трансформацій суспільного буття в Україні, їх взаємозв’язок зі світовими процесами, а також вплив США на сучасний розвиток України.…

АГОРА. Випуск 10: Переосмислюючи демократію: Україна і світовий контекст

Автори десятого числа «Агори» досліджують причини затримки України на етапі “неліберальної демократії” та перспективи її подальшої демократизації – у контексті викликів, що постали перед країнами стійкої представницької демократії, та внутрішніх українських проблем. Серед них: необхідність зміцнення державних інституцій, формування громадянської ідентичності, розвиток соціальної складової демократії.…

АГОРА. Випуск 9: Місто як чинник демократичного розвитку України

У дев’ятому номері «Агори» українські науковці шукають відповідей на питання про роль міста як центру соціального культуротворення, що визначає особливості та перспективи розвитку усього суспільства, є його мікромоделлю.  Автори аналізують роль історико-культурної спадщини у формуванні соціокультурного простору міста взагалі і таких міст як Київ, Львів, Чернігів, Чернівці, зокрема; досліджують історію міського самоврядування, сучасні проблеми забудови, архітектурного обличчя міста, його соціальної інфраструктури, зв’язку демографічних показників з масштабом житлового будівництва, розвитку міських громад, формування мистецького та мовного середовища.…

АГОРА. Випуск 8: Україна і Росія: політичні, економічні і культурні аспекти взаємодії

Восьмий випуск «Агори» присвячений українсько-російським відносинам, якими їх бачили учасники конференції «Україна і Росія: минуле і майбутнє взаємовпливу», що відбулася 5 – 6 вересня, 2008 в Одесі. Автори розглядають критичні точки в розвитку відносин між двома країнами, спільне і відмінне у формуванні економічних систем, політичних режимів, національно-громадянської ідентичності.…

АГОРА. Випуск 7. Перспективи соціального розвитку регіонів

У сьомому числі «Агори» розглянуті складнощі та проблеми українського шляху до демократії у їх зв’язку з соціокультурним розвитком: міжетнічними стосунками, внутрішньою міграцією, ментальністю населення окремих регіонів. Автори аналізують широке коло проблем – від стратегії національного розвитку до особливостей єврейської та німецької громад на Миколаївщині, драматургії Олександра Іранця та певних сторінок історії кримськотатарської літератури.…