До питання про утворення Народного об’єднання “Майдан” (НОМ, пізніше – ВОМ).

22 грудня на Майдані в Києві було оголошено  про утворення Народного об’єднання Майдан (НОМ). Почалося формування його осередків. Першим конфліктним питанням, яке постало у Львові, було питання про те,  яку роль у ньому мають відігравати політики і громадськість, зокрема студенти, які започаткували львівський Майдан і були його основною силою.

Багатопартійність і демократизація в Україні: висхідні на низхідні тренди в роки незалежності

Колодій А. Ф. Багатопартійність і демократизація в Україні: висхідні на низхідні тренди в роки незалежності // Доповідь на міжнародній науково-практичній конференції “Партійна система сучасної України: еволюція, тенденції та перспективи розвитку”. Київ, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень. 24-25 листопада 2011.

——————————————————————————————————————————————

Україна пройшла 20-річний шлях  розбудови та “перебудови” політичної системи, у тому числі й такої її складової як багатопартійність, але так і не досягнула стадії консолідації (усталення) демократичних інституцій.…

Партійна система сучасної України: еволюція, тенденції та перспективи розвитку

Колодій Антоніна. Багатопартійність і демократизація в Україні: висхідні та низхідні тренди у роки незалежності //  Партійна система сучасної України: еволюція, тенденції та перспективи розвитку. 24-25 листопада 2011 р. – К.: ІПіЕНД 2012. – 588 с.
ISBN 978-966-02-6496-0.

У збірник увійшли тексти виступів учасників міжнародної науково-практичної конференції «Партійна система сучасної України: еволюція, тенденції та перспективи розвитку», в яких висвітлюються різноманітні питання теорії та практичної діяльності політичних партій в Україні.…

Основи демократії – 2009

Основи демократії. Підручник для студентів вищих навчальних закладів. Затверджено Міністерством освіти і науки України. Третє видання, оновлене і доповнене / За заг. ред. А. Ф. Колодій. — Львів: Астролябія, 2009. — 832 с.

Основи демократії. Зміст.
Основи демократії. Розділ 5. Розвиток громадянського суспільства.

Партійна структуризація в Україні в контексті розвитку громадянського суспільства і поза ним

Антоніна Колодій. Партійна структуризація в Україні в контексті розвитку громадянського суспільства і поза ним // Громадянське суспільство як здійснення свободи. Збірник наукових праць (третій випуск), підготовлений за дослідницькою програмою кафедри філософії / За редакцією Анатолія Карася. – Львів: ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2006.…

Виховання громадянських цінностей у постреволюційній Україні

Антоніна Колодій. Виховання громадянських цінностей у постреволюційній Україні // 10 років школи громадянства. Збірник матеріалів до 10-ліття Педагогічного товариства ім. Григорія Ващенка. – Львів, 2005. – С. 42-50.


Україна переживає складний з точки зору соціальної психології період: з одного боку, Помаранчева революція зміцнила віру людей у себе, піднесла їх громадянський дух, високо поставила цінність свободи, а з іншого боку, суспільство поки що не змінилося інституційно.…

Ми не “маса”, а суспільство особистостей

Антоніна Колодій. Ми не “маса”, а суспільство особистостей. Думки після “круглого столу” // «Високий замок», 20 жовтня 2003.


Що треба зробити, аби можна було так сказати про Україну? Про це – міркування політолога-педагога Антоніни Колодій після міжнародної зустрічі.

На Вашингтон насувався тропічний ураган “Ізабель”, і саме цього дня тут мала розпочатися дискусія українських та американських політологів і громадських діячів на тему “Етика і лідерство: до відкриття дискусії в Україні про виховання цінностей”.…

Сутність громадянського суспільства і механізми його впливу на політику

Антоніна Колодій. Сутність громадянського суспільства і механізми його впливу на політику. Доповідь на заключній регіональній конференції проекту «Чемпіони громадянського суспільства». Львів, 8 лютого 2003 р.


„Ще зовсім недавно в Україні, як і в Росії, громадянське суспільство нагадувало Сплячу Красуню, котра пасивно чекає, коли її хтось розбудить.

Тільки у тоталітарній державі наша хата – скраю

Антоніна Колодій. “Тільки у тоталітарній державі наша хата – скраю” / Політолог Антоніна Колодій про фортецю громадянського суспільства // Високий замок. 2003. – 21 січня.


Не знаю, кого як, а мене словосполучення “громадянське суспільство” не гріє. Це поняття настільки заяложене політиками, що мало кому спадає на думку довідатися, а що ж воно означає.…

На шляху до громадянського суспільства. Теоретичні засади й соціокультурні передумови демократичної трансформації в Україні.

Антоніна Колодій. На шляху до громадянського суспільства. Теоретичні засади й соціокультурні передумови демократичної трансформації в Україні. Монографія. – Львів: Червона Калина, 2002. – 275 р.
Розділ 2. Сутність і різновиди громадянських суспільств. с. 66-87…