Демократія як цінність для українців / тези виступу Антоніни Колодій на конференції у 2018 р.

(публікується як матеріал для дискусії під час вивчення теми 4 і 5 з курсу Політологія)

Сучасні політичні режими та їх трансформація

План семінару № 4 за лекційними темами 4-5. / А.Ф. Колодій

1. Поняття і типологія політичних режимів.

2. Корінні ознаки ліберально-демократичного режиму. Античне і сучасне розуміння демократії.

3. Сучасні моделі та концепції демократії:

 • елітарна демократія;
 • плюралістична демократія;
 • учасницька (партисипаторна) демократія
 • дорадча (деліберативна) демократія

4.…

Тема 3. Держава і громадянське суспільство

План семінарського заняття / А. Ф. Колодій

 1. Теоретичні підходи до визначення держави.
 2. Структура та функції держави; чинники та індикатори її сили і слабкості (за Ф. Фукуямою).
 3. Класифікація держав за організацією і способом здійснення влади: а) за формою державного правління (врядування); б) за державно-територіальним устроєм; в) за політичним режимом
 4. Б.

Тема 2. Політична влада і політична система

План семінарського заняття / А. Ф. Колодій

 1. Поняття, джерела та ресурси влади. «Владна піраміда».
 2. Легітимність та ефективність політичної влади.
 3. Історичні й сучасні форми політичної влади.
 4. Системний підхід до вивчення політики (Девід Істон). Структура і функції політичних систем.
 5. Інституційний вимір політичної системи.

Тема 1. Політика та її вивчення.

План семінарського заняття / А. Ф. Колодій

 1. Сутність політики та основні підходи до її розуміння. Два види політичної діяльності: politics та policy.
 2. Вивчення політики. Політична думка і політична філософія. Праця Арістотеля „Політика”.
 3. Становлення, основні етапи розвитку, структура та методологічна база сучасної політології.