Тема 2. Політична влада і політична система

План семінарського заняття / А. Ф. Колодій

  1. Поняття, джерела та ресурси влади. «Владна піраміда».
  2. Легітимність та ефективність політичної влади.
  3. Історичні й сучасні форми політичної влади.
  4. Системний підхід до вивчення політики (Девід Істон). Структура і функції політичних систем.
  5. Інституційний вимір політичної системи.