Поняття і концепції демократичного врядування як напряму політичних та управлінських досліджень

Антоніна Колодій.PDF Document Поняття і концепції демократичного врядування як напряму політичних та управлінських досліджень // В кн.: Демократичне врядування в контексті глобальних викликів та кризових ситуацій. Матеріали науково-практичної конференції за міжнародною участю. ЛРІДУ НАДУ при Президентові України, 3 квітня 2009 р. Пленарне засідання. – За науковою редакцією члена-кор. НАН України В. С. Загорського, доц. А.В.Ліпенцева. – Львів, 2009. – С. 10-25.

Leave a Comment