Позачергові президентські й парламентські вибори 2014 року в Україні: особливості та наслідки

Колодій Антоніна. Позачергові президентські й парламентські вибори 2014 року в Україні: особливості та наслідки //  Вибори-2014: Чи втілені вимоги Євромайдану?/ К.: Фонд «Демократичні ініціативи» ім. Ілька Кучеріва. 2015. – URL: http://dif.org.ua/article/vibori-2014-chi-vtileni-vimogi-evromaydanu

Наближається період нових виборів – президентських і парламентських. Дехто хоче їх прискорити, через те що післяреволюційні сподівання не справдились, влада – і законодавча й виконавча – веде себе так, ніби очікування радикальних змін економічної й політичної системи їх не стосуються.

Антоніна Колодій. Проблема вибору форми державного правління в Україні (у контексті конституційної реформи) / The challenge of the form of government selection (in the context of constitutional reform in Ukraine)

Антоніна Колодій. Проблема вибору форми державного правління в Україні (у контексті конституційної реформи) // Українське суспільство: чинники і тенденції змін (до 25-річчя незалежності України) : Збірка наук. статей за матеріалами VІ Конгресу політологів України. – Київ, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень, 26 квітня 2016 р.…

Соціальний і політичний капітал та їх вплив на довіру до публічної влади.

Антоніна Колодій. Соціальний і політичний капітал та їх вплив на довіру до публічної влади. Презентація на науково-практичній конференції «Творення простору суспільної довіри в Україні XXI сторіччя». 17-19 лютого 2016 року, м. Львів. Організатори: Львівський інститут банківської справи Університету банківської справи, ЛНУ ім..…

Дилеми конституційного реформування в Україні (в контексті ліберально-демократичних цінностей і посткомуністичної трансформації)

Антоніна Колодій.  Дилеми конституційного реформування в Україні в контексті ліберально-демократичних цінностей і посткомуністичної трансформації. Стаття написана на основі виступу на міжнародній конференції “Лібералізм, посткомунізм, реформи” із серії “Людвіг фон Мізес і сучасні суспільства” (Львів, 1-2 жовтня 2015 р.). Готується до друку у збірнику матеріалів конференції.…

Політичні партії України після Майдану

А.Ф.Колодій. Політичні партії України після Майдану

Відповіді на анкету дослідницького проекту «Партійна система в Україні до і після Майдану: зміни, тенденції розвитку, суспільні запити»., що здійснюється Центром Разумкова спільно з Представництвом Фонду Конрада Аденауера в Україні. Опубліковано в матеріалах до круглого столу 16 вересня 2015 р.…

Парадигми змін і сучасний політичний процес в Україні

Антоніна Колодій. Виступ online на ІV Міжнародній науковій конференції «Соціальне прогнозування та проектування: модернізація політичної системи України» 28 березня 2014 року, м. Запоріжжя і стаття з викладом ідей виступу.

Народ і партії у виборах 2014 року

Колодій Антоніна. Народ і партії у виборах 2014 року. – Незалежний культурологічний часопис «Ї». –  5.11.14. – http://www.ji-magazine.lviv.ua/anons2014/Kolodij_Narod_i_partii_u_vyborah.htm. Проаналізовані парламентські вибори 2014 р. ще до остаточного завершення виборчої кампанії і оголошення офіційних результатів.

Парламентські вибори відбулися. Багато ображених, обурених і тих, що «не розуміє…» Я не належу до жодних.…

Неолібералізм і суспільна трансформація: деякі міркування про ідеологію реформ в Україні

Антоніна Колодій. Неолібералізм і суспільна трансформація: деякі міркування про ідеологію реформ в Україні // Економічна теорія і публічна політика. Цикл конференцій “Людвіг фон Мізес і сучасні суспільства”. Збірник наукових праць / За наук. ред. Миколи Буника, Ірини Кіянки. – Львів, 2014.…

Про феномен революції в контексті сучасності

Антоніна Колодій. Про феномен революції в контексті сучасності // Вісник Львівського університету. Філософсько-політологічні студії. – 2014. – № 5. – С. 133-143. – http://filos.lnu.edu.ua/bulletin_philosophy/ua/docs/visnyk05/visnyk05.pdf

У статті проаналізовані сучасні підходи до визначення революції з урахуванням тих змін, яких зазнала теорія революції під впливом нових суспільних реалій кінця ХХ – поч.…

Народ і партії у виборах 2014 року.

У статті проаналізовані попередні підсумки парламентських виборів в Україні 2014 р., коли ЦВК ще не підбила остаточних підсумків (втім, відхилення дуже незначні), і стосується переважно пропорційної частини виборів, де найбільш яскраво виявилося ставлення виборців до тих чи інших партій. Опублікована на сайт часопису «Ї».…