Політика і наука про неї

Антоніна Колодій. Політика і наука про неї. Лекція 1 з курсу “Політологія”.

1.1. Політика і суспільство.

  • Походження і зміст терміну полі­­ти­ка. Політика в часи античності і в сучасному світі.
  • Сутність і межі політики
  • Місце політики в системі суспільних ­відносин
  • Множинність підходів до розуміння політики
  • Суб’єкти та об’єкти політики
  • Право, мораль і політика

1.2.

Презентації лекцій, прочитаних у ВШПЛ

Позачергові президентські й парламентські вибори 2014 року в Україні: особливості та наслідки

Колодій Антоніна. Позачергові президентські й парламентські вибори 2014 року в Україні: особливості та наслідки //  Вибори-2014: Чи втілені вимоги Євромайдану?/ К.: Фонд «Демократичні ініціативи» ім. Ілька Кучеріва. 2015. – URL: http://dif.org.ua/article/vibori-2014-chi-vtileni-vimogi-evromaydanu

Наближається період нових виборів – президентських і парламентських. Дехто хоче їх прискорити, через те що післяреволюційні сподівання не справдились, влада – і законодавча й виконавча – веде себе так, ніби очікування радикальних змін економічної й політичної системи їх не стосуються.

Антоніна Колодій. Предметне поле політичної науки у сучасний період

Колодій Антоніна. Предметне поле політичної науки в сучасний період / В кн.: ПОЛІТИЧНА НАУКА В УКРАЇНІ. 1991-2016 : у 2 т. ; т.1. ПОЛІТИЧНА НАУКА : ЗАХІДНІ ТРЕНДИ РОЗВИТКУ Й УКРАЇНСЬКА СПЕЦИФІКА / НАН України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім.…

Агора. Випуск 17. 25 років Незалежності України: виклики державотворення

Видання повністю: Agora_V17_final

«І все ж таки вона крутиться»

Сьогодні, 1 грудня 2016 р. – 25-а річниця доленосного референдуму про незалежність України 1991 року. На питання: «Чи підтверджуєте ви Акт проголошення незалежності України?» тоді ствердно відповіли понад 90% громадян, які взяли участь у голосуванні (84 % від загальної кількості виборців).

Антоніна Колодій. Проблема вибору форми державного правління в Україні (у контексті конституційної реформи) / The challenge of the form of government selection (in the context of constitutional reform in Ukraine)

Антоніна Колодій. Проблема вибору форми державного правління в Україні (у контексті конституційної реформи) // Українське суспільство: чинники і тенденції змін (до 25-річчя незалежності України) : Збірка наук. статей за матеріалами VІ Конгресу політологів України. – Київ, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень, 26 квітня 2016 р.…

Про структуру і зміст спеціальності «публічне управління й адміністрування» (І. Презентація)

Антоніна Колодій. Спеціальність “публічне управління й адміністрування”: українські підходи й зарубіжний досвід / Доповідь на науково-практичній конференції за міжнародною участю “Проблеми розвитку публічного управління в Україні”. – Львів, ЛРІДУ НАДУ при Президентові України. 15 квітня 2016 р.

На основі статті: Антоніна Колодій.…

Про структуру і зміст спеціальності «публічне управління й адміністрування» (II. Стаття)

Антоніна Колодій. Деякі теоретичні міркування і практичні пропозиції щодо змісту і структури спеціальності «публічне управління й адміністрування». Стаття для публікації в науковому віснику ЛРІДУ НАДУ “Ефективність державного управління”. – Випуск 45. – 2016.

У статті йдеться про термінологічні особливості і можливу структуру нової спеціальності «публічне управління й адміністрування».…

Соціальний і політичний капітал та їх вплив на довіру до публічної влади.

Антоніна Колодій. Соціальний і політичний капітал та їх вплив на довіру до публічної влади. // Творення простору суспільної довіри в Україні XXI століття. Матеріали міжнародної науково-практичній конференції , м. Львів, 17-19 лютого 2016 року / Асоціація українських банків,  ДВНЗ “Університет банківської справи”.…