Антоніна Колодій. Вплив місцевих виборів-2020 на розвиток багатопартійності в Україні

Тест на основі виступу на V міжнародній конференції “Політичні партії і вибори: українські та світові практики” (пам’яті Юрія Шведи), що відбулася 28 листопада 2020 р. в ЛНУ ім. Івана Франка. Організатор – кафедра політології. Подано до друку в збірнику матеріалів конференції.

Завданням цієї публікації є з’ясування впливу місцевих виборів 2020 в Україні на багатопартійність, зокрема на розвиток політичних партій як носіїв прагматичних цілей та/чи ідеологічних настанов, а також доцільності легалізації локальних (регіональних та місцевих) політичних партій.…

Воля і вольність як синоніми свободи в українській політичній традиції. Антоніна Колодій

Опубліковано в кн.: Феномен свободи у контексті цивілізаційних викликів ХХІ ст. Матеріали міжн. наук.-практ. конференції 23-24/05/2019. ЛНУ ім. Данила Галицького, каф. економіки та філософії. – Львів, 2019.

Резюме:

У повідомленні йдеться про негативні та позитивні інтерпретації української політичної традиції і ментальності щодо свободи.…

Політика і наука про неї

Антоніна Колодій. Політика і наука про неї. Лекція 1 з курсу “Політологія”.

1.1. Політика і суспільство.

  • Походження і зміст терміну полі­­ти­ка. Політика в часи античності і в сучасному світі.
  • Сутність і межі політики
  • Місце політики в системі суспільних ­відносин
  • Множинність підходів до розуміння політики
  • Суб’єкти та об’єкти політики
  • Право, мораль і політика

1.2.

Ідеологічний компас в умовах безідейної політики: чи можна його покращити? /Антоніна Колодій

Ця стаття писалася заради критичного переосмислення усього спектра політичних ідеологій в Україні під час виборів 2019 року та методології їх дослідження – у відповідь на емпіричне дослідження: «Між Чавесом і Меркель: яка політична ідеологія у майбутнього президента України». https://voxukraine.org/longreads/compass-ideology/index-ua.html . Для публікації на сайті VoxUkraine текст треба було дещо реструктуризувати та зменшити кількість знаків.…

Традиційні українські хати під соломою: екзотика чи бідність?

( Про українське традиційне житло як етнокультурну спадщину)

Уривок зі спогадів Антоніни Колодій, які згодом будуть опубліковані у повному обсязі.

70-і роки ХХ століття. Ми з чоловіком почали працювати (спочатку – асистентами в університетах, на ставку 105 крб.пізніше – доцентами, отримуючи від 250 до 320 крб.)…

Антоніна Колодій. Сучасна демократія і популізм: споріднені супротивники

Опубліковано в кн.: Політичні партії і вибори: українські та світові практики: зб. ст. і тез за результатами четвертої міжнародної наукової конференції “Політичні партії і вибори: українські та світові практики” (пам’яті Юрія Романовича Шведи) від 9 листопада 2019 року / за ред.…

До питання про чинники творення і діяльності малих (неосновних) політичних партій на рівні штатів та регіонів у США

On the factors of creation and activity of minor political parties at the state and regional level in the USA

Опубліковано в збірнику статей і тез за результатами ІІІ наукової конференції “Політичні партії і вибори: українські та світові практики” (пам’яті Юрія Романовича Шведи) від 3 листопада 2018 року.…

Презентації лекцій, прочитаних у ВШПЛ

Позачергові президентські й парламентські вибори 2014 року в Україні: особливості та наслідки

Колодій Антоніна. Позачергові президентські й парламентські вибори 2014 року в Україні: особливості та наслідки //  Вибори-2014: Чи втілені вимоги Євромайдану?/ К.: Фонд «Демократичні ініціативи» ім. Ілька Кучеріва. 2015. – URL: http://dif.org.ua/article/vibori-2014-chi-vtileni-vimogi-evromaydanu

Наближається період нових виборів – президентських і парламентських. Дехто хоче їх прискорити, через те що післяреволюційні сподівання не справдились, влада – і законодавча й виконавча – веде себе так, ніби очікування радикальних змін економічної й політичної системи їх не стосуються.