Антоніна Колодій. Вплив місцевих виборів-2020 на розвиток багатопартійності в Україні

Тест на основі виступу на V міжнародній конференції “Політичні партії і вибори: українські та світові практики” (пам’яті Юрія Шведи), що відбулася 28 листопада 2020 р. в ЛНУ ім. Івана Франка. Організатор – кафедра політології. Подано до друку в збірнику матеріалів конференції.

Завданням цієї публікації є з’ясування впливу місцевих виборів 2020 в Україні на багатопартійність, зокрема на розвиток політичних партій як носіїв прагматичних цілей та/чи ідеологічних настанов, а також доцільності легалізації локальних (регіональних та місцевих) політичних партій.…

Ідеологічний компас в умовах безідейної політики: чи можна його покращити? /Антоніна Колодій

Ця стаття писалася заради критичного переосмислення усього спектра політичних ідеологій в Україні під час виборів 2019 року та методології їх дослідження – у відповідь на емпіричне дослідження: «Між Чавесом і Меркель: яка політична ідеологія у майбутнього президента України». https://voxukraine.org/longreads/compass-ideology/index-ua.html . Для публікації на сайті VoxUkraine текст треба було дещо реструктуризувати та зменшити кількість знаків.…

Антоніна Колодій. Сучасна демократія і популізм: споріднені супротивники

Опубліковано в кн.: Політичні партії і вибори: українські та світові практики: зб. ст. і тез за результатами четвертої міжнародної наукової конференції “Політичні партії і вибори: українські та світові практики” (пам’яті Юрія Романовича Шведи) від 9 листопада 2019 року / за ред.…

До питання про чинники творення і діяльності малих (неосновних) політичних партій на рівні штатів та регіонів у США

On the factors of creation and activity of minor political parties at the state and regional level in the USA

Опубліковано в збірнику статей і тез за результатами ІІІ наукової конференції “Політичні партії і вибори: українські та світові практики” (пам’яті Юрія Романовича Шведи) від 3 листопада 2018 року.…

Антоніна Колодій. Українські політичні партії перед викликами ХХІ століття

У статті йдеться про кризовий стан політичних партій не лише в Україні, але й у стійких західних демократіях; про причини такого стану, які так чи інакше пов’язані з більш загальною кризою сучасної представницької демократії; окреслено особливості того типу партій, який, на думку авторки, відповідає умовам сучасної епохи і на який варто орієнтуватися українським політикам при творенні нових партій.…

Політичні партії України після Майдану

А.Ф.Колодій. Політичні партії України після Майдану

Відповіді на анкету дослідницького проекту «Партійна система в Україні до і після Майдану: зміни, тенденції розвитку, суспільні запити»., що здійснюється Центром Разумкова спільно з Представництвом Фонду Конрада Аденауера в Україні. Опубліковано в матеріалах до круглого столу 16 вересня 2015 р.…

Соціальний капітал і політична участь громадянина в епоху змін

Колодій Антоніна. Соціальний капітал і політична участь громадянина в епоху змін // Відповідальність християнина у сучасному суспільстві. Матеріали 7-го Екуменічного соціального тижня. Львів, Український Католицький Університет, Інститут екуменічних студій. 29 вересня – 4 жовтня 2014 року – http://esweek.org.ua/ua/ekumenichnij-cotsialnij-tizhden/7-est/dopovidi/847-antonina-kolodii.

У тексті йдеться про поняття і структуру соціального капіталу, який водночас є продуктом і умовою успішного розвитку громадянського суспільства.…

Антоніна Колодій. Діалог українських та російських інтелектуалів і митців очима політолога

Антоніна Колодій. Діалог українських та російських інтелектуалів і митців очима політолога / «Регіональні виміри української революції». Семінар в Інституті Кеннана в Україні. – Київ, 29 квітня 2014 року. – http://www.kennan.kiev.ua/Analytics/140429Kolodii.html

24 – 25 квітня 2014 року в Києві  відбувся конгрес української та російської інтелігенції “Україна – Росія: діалог”, організаторами і спонсорами якого були: “Відкрита Росія” Михаїла Ходорковського, Російський ПЕН-центр (керівник Людмила Улицька) і рух “Третя республіка” (Юрій Луценко).…

Про націєтворчу роль та історичні корені Майдану

Майдан – унікальне явище в історії протестних рухів і мирних революцій. Його позитивна аура і самодостатність, неочікувана твердість і доброта його учасників спонукають до роздумів над феноменом Майдану і його майбутнім. Як написав Віталій Портніков, з Майданом в Україні почалося ХХІ століття.…

Антоніна Колодій. Феномен Майдану в контексті пошуку моделі врядування в Україні

Антоніна Колодій. Феномен Майдану в контексті пошуку моделі врядування в Україні // Агора. – Випуск 13 : Революція відбулася: що далі? – К.: Стилос, 2014. –
С. 22-36.  – www.kennan.kiev.ua/Library/Agora/Agora13.pdf

Майдан – унікальне явище в історії протестних рухів і мирних революцій.…