Політичні партії та громадянське суспільство

Антоніна Колодій. Українські політичні партії перед викликами ХХІ століття

[2017]

У статті йдеться про кризовий стан політичних партій не лише в Україні, але й у стійких західних демократіях; про причини такого стану, які так чи інакше пов’язані з більш загальною кризою сучасної представницької демократії; окреслено особливості того типу партій, який, на думку авторки, відповідає умовам сучасної епохи і на який варто орієнтуватися українським політикам при творенні нових партій.

Стаття є основою виступу на науковій конференції «Політичні партії і вибори: українські та світові практики», яка відбулася 10 жовтня 2016 р. в ЛНУ ім. Івана Франка і була присвячена пам’яті відомого українського партолога Юрія Шведи.

Читати далі

Політичні партії України після Майдану

[2015]

А.Ф.Колодій. Політичні партії України після Майдану

Відповіді на анкету дослідницького проекту «Партійна система в Україні до і після Майдану: зміни, тенденції розвитку, суспільні запити», що здійснюється Центром Разумкова спільно з Представництвом Фонду Конрада Аденауера в Україні. Опубліковано в матеріалах до круглого столу 16 вересня 2015 р. – http://www.uceps.org/upload/1442416518_file.pdf. Про круглий стіл див. на сайті Центру: http://www.uceps.org/ukr/news.php?news_id=658

Читати далі

Соціальний капітал і політична участь громадянина в епоху змін

[2014]

Колодій Антоніна. Соціальний капітал і політична участь громадянина в епоху змін // Відповідальність християнина у сучасному суспільстві. Матеріали 7-го Екуменічного соціального тижня. Львів, Український Католицький Університет, Інститут екуменічних студій. 29 вересня – 4 жовтня 2014 року – http://esweek.org.ua/ua/ekumenichnij-cotsialnij-tizhden/7-est/dopovidi/847-antonina-kolodii.

У тексті йдеться про поняття і структуру соціального капіталу, який водночас є продуктом і умовою успішного розвитку громадянського суспільства. Особлива увага приділена такому важливому складнику соціального капіталу як довіра: соціальна та політична. Проаналізовано вплив соціального капіталу на формування громадянських чеснот у соціальній і політичній сфері; показано, що перенесення соціального капіталу в політичну сферу та його вплив на формування політичної громадянськості залежать від багатьох суто політичних чинників, які виникають у політичній сфері і пов’язані зі способом формування, функціонування та легітимності владних інституцій.

Читати далі

Антоніна Колодій. Діалог українських та російських інтелектуалів і митців очима політолога

[2014]

24-25 квітня 2014 року у Києві відбувся конгрес української та російської інтелігенції “Україна – Росія: діалог”, організаторами і спонсорами якого були: “Відкрита Росія” Михаїла Ходорковського, Російський ПЕН-центр (керівник Людмила Улицька) і рух “Третя республіка” (Юрій Луценко). Міністерство молоді та спорту України (міністр Дмитро Булатов) надало зали для проведення конгресу в НСК «Олімпійський». З російського та українського боку було запрошено по 150 учасників. Скільки журналістів, науковців, письменників, громадських активістів, діячів культури взяли участь насправді – таких підрахунків поки що не зустрічала. Але дискусійні зали були заповнені і робочий ритм тримався до останніх годин форуму. Далі – про враження автора від форуму.

Читати далі

Про націєтворчу роль та історичні корені Майдану

[2014]

Антоніна Колодій. 10 січня 2014 р. http://www.kennan.kiev.ua/kkp/seminars.htm
З виступу на семінарі в Київському центрі Інституту Кеннана «Від авторитаризму до демократії: розвиток громадянського суспільства в Україні».
Майдан – унікальне явище в історії протестних рухів і мирних революцій. Його позитивна аура і самодостатність, неочікувана твердість і доброта його учасників спонукають до роздумів над феноменом Майдану і його майбутнім. Яким воно буде для українців? Чи зможуть вони подолати цивілізаційне відставання, що дісталося у спадок від попереднього тоталітарного режиму і набуте завдяки бездарним правителям упродовж років незалежності? Чи знайде Україна свою «національну ідею», чи виконає свою місію і чи займе в світі місце, гідне її креативного й незлого народу? Про ці питання розмірковує автор повідомлення.

Читати далі

Антоніна Колодій. Феномен Майдану в контексті пошуку моделі врядування в Україні

[2014]

Колодій А.Ф.
Стаття, що була покладена в основу виступу в Київському Центрі Інституту Кеннана на семінарі “Від авторитаризму до демократії: розвиток громадянського суспільства в Україні” 10 січня 2014 року. Опублікована в часописі Агора. – Випуск 13 : Революція відбулася: що далі? – К.: Стилос, 2014. – С. 22-36 (www.kennan.kiev.ua/Library/Agora/Agora13.pdf). В ній розглянуті питання про націєтворчу місію Майдану, його історичне та соціокультурне підґрунтя, про спільні й відмінні риси двох українських Майданів початку ХХІ ст. – 2004 та 2013-14 рр. та про їх можливу оцінку з точки зору концепції мирної революції, про суперечності між громадянським сектором Майдану, громадянським суспільством загалом, з одного боку, і українськими політиками, зокрема лідерами опозиційних партій, з іншого. Завершується виклад розглядом питання про шляхи руху до нової системи врядування. Зокрема, підкреслюється необхідність скликання Конституційної асамблеї заради перезаснування політичної системи на нових засадах з включенням до неї деяких механізмів прямої демократії.

Читати далі

До питання про утворення Народного об’єднання “Майдан” (НОМ, пізніше – ВОМ).

[2013]

25 грудня 2013 р. у телепередачі Д.Добродомова «Народний контроль» (ZIK) обговорювалось питання про те, як має виглядати Народне об’єднання Майдан (НОМ), яку роль у ньому мають відігравати політики і громадськість, зокрема студенти, які започаткували львівський Майдан і були його основною силою. На мою думку, щоб у Народного об’єднання «Майдан» було майбутнє, воно повинно будуватися і діяти по-новому. Без політиків тут не обійтися. Але НОМ має бути насамперед об’єднанням громадян, які використовують політиків для досягнення свої цілей, а не навпаки.

Читати далі

Багатопартійність і демократизація в Україні: висхідні на низхідні тренди в роки незалежності

[2012]

Колодій А. Ф. Багатопартійність і демократизація в Україні: висхідні на низхідні тренди в роки незалежності // Доповідь на міжнародній науково-практичній конференції “Партійна система сучасної України: еволюція, тенденції та перспективи розвитку”. Київ, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень. 24-25 листопада 2011.

У статті розглянуті піднесення та спади процесу інституціалізації багатопартійності в Україні у взаємозв’язку зі стадіями процесів суспільної трансформації. Автор концентрує увагу на переламних періодах і найбільш сутнісних змінах у структуруванні партій та партійної системи, вказує на віддзеркалення в цих процесах загальних проблем демократизації, зокрема, на негативну кореляцію інституціалізації багатопартійності та олігархізації партій і політичної еліти загалом.

Читати далі

Партійна система сучасної України: еволюція, тенденції та перспективи розвитку

[2012]

Партійна система сучасної України

Колодій Антоніна. Багатопартійність і демократизація в Україні: висхідні та низхідні тренди у роки незалежності // PDF Document Партійна система сучасної України: еволюція, тенденції та перспективи розвитку. 24-25 листопада 2011 р. – К.: ІПіЕНД 2012. – 588 с.
ISBN 978-966-02-6496-0.

У збірник увійшли тексти виступів учасників міжнародної науково-практичної конференції «Партійна система сучасної України: еволюція, тенденції та перспективи розвитку», в яких висвітлюються різноманітні питання теорії та практичної діяльності політичних партій в Україні. Зокрема, становлення й розвиток засад української багатопартійності, її функціонування, зв’язок з виборчою системою, аналіз участі політичних сил країни у виборчому і політичному процесах як на загальнонаціональному. так і регіональному рівні.

Читати далі

Основи демократії – 2009

[2009]

Fundamentals of DemocracyОснови демократії. Підручник для студентів вищих навчальних закладів. Затверджено Міністерством освіти і науки України. Третє видання, оновлене і доповнене / За заг. ред. А. Ф. Колодій. — Львів: Астролябія, 2009. — 832 с.

PDF Document Основи демократії. Зміст.
PDF Document Основи демократії. Розділ 5. Розвиток громадянського суспільства.

Читати далі