Антоніна Колодій. Українські політичні партії перед викликами ХХІ століття

У статті йдеться про кризовий стан політичних партій не лише в Україні, але й у стійких західних демократіях; про причини такого стану, які так чи інакше пов’язані з більш загальною кризою сучасної представницької демократії; окреслено особливості того типу партій, який, на думку авторки, відповідає умовам сучасної епохи і на який варто орієнтуватися українським політикам при творенні нових партій.…

Політичні партії України після Майдану

А.Ф.Колодій. Політичні партії України після Майдану

Відповіді на анкету дослідницького проекту «Партійна система в Україні до і після Майдану: зміни, тенденції розвитку, суспільні запити»., що здійснюється Центром Разумкова спільно з Представництвом Фонду Конрада Аденауера в Україні. Опубліковано в матеріалах до круглого столу 16 вересня 2015 р.…

Соціальний капітал і політична участь громадянина в епоху змін

Колодій Антоніна. Соціальний капітал і політична участь громадянина в епоху змін // Відповідальність християнина у сучасному суспільстві. Матеріали 7-го Екуменічного соціального тижня. Львів, Український Католицький Університет, Інститут екуменічних студій. 29 вересня – 4 жовтня 2014 року – http://esweek.org.ua/ua/ekumenichnij-cotsialnij-tizhden/7-est/dopovidi/847-antonina-kolodii.

У тексті йдеться про поняття і структуру соціального капіталу, який водночас є продуктом і умовою успішного розвитку громадянського суспільства.…

Антоніна Колодій. Діалог українських та російських інтелектуалів і митців очима політолога

Антоніна Колодій. Діалог українських та російських інтелектуалів і митців очима політолога / «Регіональні виміри української революції». Семінар в Інституті Кеннана в Україні. – Київ, 29 квітня 2014 року. – http://www.kennan.kiev.ua/Analytics/140429Kolodii.html

24 – 25 квітня 2014 року в Києві  відбувся конгрес української та російської інтелігенції “Україна – Росія: діалог”, організаторами і спонсорами якого були: “Відкрита Росія” Михаїла Ходорковського, Російський ПЕН-центр (керівник Людмила Улицька) і рух “Третя республіка” (Юрій Луценко).…

Про націєтворчу роль та історичні корені Майдану

Майдан – унікальне явище в історії протестних рухів і мирних революцій. Його позитивна аура і самодостатність, неочікувана твердість і доброта його учасників спонукають до роздумів над феноменом Майдану і його майбутнім. Як написав Віталій Портніков, з Майданом в Україні почалося ХХІ століття.…

Антоніна Колодій. Феномен Майдану в контексті пошуку моделі врядування в Україні

Антоніна Колодій. Феномен Майдану в контексті пошуку моделі врядування в Україні // Агора. – Випуск 13 : Революція відбулася: що далі? – К.: Стилос, 2014. –
С. 22-36.  – www.kennan.kiev.ua/Library/Agora/Agora13.pdf

Майдан – унікальне явище в історії протестних рухів і мирних революцій.…

До питання про утворення Народного об’єднання “Майдан” (НОМ, пізніше – ВОМ).

22 грудня на Майдані в Києві було оголошено  про утворення Народного об’єднання Майдан (НОМ). Почалося формування його осередків. Першим конфліктним питанням, яке постало у Львові, було питання про те,  яку роль у ньому мають відігравати політики і громадськість, зокрема студенти, які започаткували львівський Майдан і були його основною силою.

Багатопартійність і демократизація в Україні: висхідні на низхідні тренди в роки незалежності

Колодій А. Ф. Багатопартійність і демократизація в Україні: висхідні на низхідні тренди в роки незалежності // Доповідь на міжнародній науково-практичній конференції “Партійна система сучасної України: еволюція, тенденції та перспективи розвитку”. Київ, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень. 24-25 листопада 2011.

——————————————————————————————————————————————

Україна пройшла 20-річний шлях  розбудови та “перебудови” політичної системи, у тому числі й такої її складової як багатопартійність, але так і не досягнула стадії консолідації (усталення) демократичних інституцій.…

Партійна система сучасної України: еволюція, тенденції та перспективи розвитку

Колодій Антоніна. Багатопартійність і демократизація в Україні: висхідні та низхідні тренди у роки незалежності //  Партійна система сучасної України: еволюція, тенденції та перспективи розвитку. 24-25 листопада 2011 р. – К.: ІПіЕНД 2012. – 588 с.
ISBN 978-966-02-6496-0.

У збірник увійшли тексти виступів учасників міжнародної науково-практичної конференції «Партійна система сучасної України: еволюція, тенденції та перспективи розвитку», в яких висвітлюються різноманітні питання теорії та практичної діяльності політичних партій в Україні.…

Основи демократії – 2009

Основи демократії. Підручник для студентів вищих навчальних закладів. Затверджено Міністерством освіти і науки України. Третє видання, оновлене і доповнене / За заг. ред. А. Ф. Колодій. — Львів: Астролябія, 2009. — 832 с.

Основи демократії. Зміст.
Основи демократії. Розділ 5. Розвиток громадянського суспільства.