Навчальний матеріал до теми 7. Політичний процес як функціональна характеристика політичної системи.

Тема 7. Політичний процес як функціональна характеристика політичної системи

План семінару № 5 за лекційною темою 7.

  1. Поняття та різновиди політичних процесів.
  2. Активні та пасивні учасники політичного процесу (суб’єкти та об’єкти, актори, дійові особи).
  3. Політична діяльність. Види політичних процесів за змістом політичної діяльності.
  4. Політичний процес і політичні зміни.  Поняття розвитку, модернізації, реформ та революції.

Демократія як цінність для українців / тези виступу Антоніни Колодій на конференції у 2018 р.

(публікується як матеріал для дискусії під час вивчення теми 4 і 5 з курсу Політологія)

Сучасні політичні режими та їх трансформація

План семінару № 4 за лекційними темами 4-5. / А.Ф. Колодій

1. Поняття і типологія політичних режимів.

2. Корінні ознаки ліберально-демократичного режиму. Античне і сучасне розуміння демократії.

3. Сучасні моделі та концепції демократії:

  • елітарна демократія;
  • плюралістична демократія;
  • учасницька (партисипаторна) демократія
  • дорадча (деліберативна) демократія

4.…