Воля і вольність як синоніми свободи в українській політичній традиції. Антоніна Колодій

Опубліковано в кн.: Феномен свободи у контексті цивілізаційних викликів ХХІ ст. Матеріали міжн. наук.-практ. конференції 23-24/05/2019. ЛНУ ім. Данила Галицького, каф. економіки та філософії. – Львів, 2019.

Резюме:

У повідомленні йдеться про негативні та позитивні інтерпретації української політичної традиції і ментальності щодо свободи.…

Традиційні українські хати під соломою: екзотика чи бідність?

( Про українське традиційне житло як етнокультурну спадщину)

Уривок зі спогадів Антоніни Колодій, які згодом будуть опубліковані у повному обсязі.

70-і роки ХХ століття. Ми з чоловіком почали працювати (спочатку – асистентами в університетах, на ставку 105 крб.пізніше – доцентами, отримуючи від 250 до 320 крб.)…

Міжрегіональні поділи в Україні і деякі принципи публічного врядування

Колодій Антоніна. Міжрегіональні поділи в Україні і деякі принципи публічного врядування // Будуємо нову Україну : збірник конференції ( 26-27 листопада 2014 р., м. Київ) / упоряд. Ярошенко Т.О ; Українське Фулюрайтівське коло. – Київ : Видавничий дім “Києво-Могилянська академія”, 2015 [407 с.].

Особливості мультикультуралізму та двомовності у США

Колодій Антоніна. Особливості мультикультуралізму та двомовності у США // Сполучені Штати Америки у сучасному світі: політика, економіка, право і суспільство. Збірник матеріалів  ІІ міжнародної науково-практичної конференції. Львів, 15 травня 2015 р. – Ч.І . – Львів: ПАІС, 2015. – С.285-301. [475 с.]…

Особливості мультикультуралізму та двомовності у США

Антоніна Колодій. Особливості мультикультуралізму та двомовності у США // Стаття для презентації і публікації в матеріалах Другої міжнародної конференції “США у сучасному світі: політика, економіка, право, суспільство”. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка. – 15 травня 2015 р. (подано до друку)/

У статті йдеться про сучасну політику американського мультикультуралізму, його історичні, соціальні та інтелектуальні джерела та  обумовлені ними найбільш характерні особливості, такі як: прагматизм, сильна прив’язаність до проблеми громадянських прав і соціальних можливостей  расових меншин і корінних народів (концепція «підтримчих дій»), велика увага до іспаномовних груп латиноамериканського походження, іммігрантів взагалі, а також відсутність чіткого концептуального обґрунтування цієї політики як підтримки саме культурної різноманітності.…

Кримські татари мають усі підстави бути визнані «корінним народом» Криму

Корінним народом Криму кримських татар потрібно було визнати ще до проведення так званого референдуму 16 березня, щоб татари відчули, що українська влада їх підтримує. Крим – це їхня єдина Батьківщина, і вони мають усі підстави бути визнані корінним народом Криму. Про це сьогодні, 17 березня 2014 р.,…

Про Кримську агресію Путіна і право націй на самовизначення

Про Кримську агресію Путіна і право націй на самовизначення

Антоніна Колодій. 11 березня 2014 р.

У своїх останніх виступах про Крим Путін апелює до «права націй на самовизначення, яке ніхто не відміняв». Але про яку націю йдеться? Якщо про російську, то вона давно «самовизначилась» у статусі імперської нації.…

СОЦІЄТАЛЬНА КУЛЬТУРА ЯК ЧИННИК НАЦІОНАЛЬНОЇ КОНСОЛІДАЦІЇ

Парадигми нації в теоретичній і повсякденній свідомості. Нація, так само як і держава – категорія парадигмальна, тобто така, що моделює дискурс з багатьох проблем суспільного розвитку, насамперед тих, які стосуються становлення, функціонування, розвитку, консолідації самої цієї спільноти. У західних країнах, де в період Нового часу сформувались нації-держави, у суспільній свідомості панує парадигма політичної нації, яка допускає – у  своєму крайньому прояві – ототожнення нації і держави.…

Шелест Петро Юхимович (1908 – 1996) (стаття для енциклопедії)

Колодій А.Ф. Шелест Петро Юхимович (1908 – 1996) (Про партійного і державного діяча в УРСР, який намагався захищати інтереси України. Неопублікована стаття для енциклопедії)

У моєму архіві є певна кількість робіт, які я старанно писала, але з тих чи інших причин – не опублікувала.…

Доктрина мультикультуралізму: перспективи модифікації у нових державах із неконсолідованими націями

Колодій А. Ф. [2012] Доктрина мультикультуралізму: перспективи модифікації у нових державах із неконсолідованими націями // Демократичне врядування : науковий вісник. – 2011. – Вип. 8. – http://www.lvivacademy.com/visnik8/fail/Kolodij.pdf