Міжрегіональні поділи в Україні і деякі принципи публічного врядування

Колодій Антоніна. Міжрегіональні поділи в Україні і деякі принципи публічного врядування // Будуємо нову Україну : збірник конференції ( 26-27 листопада 2014 р., м. Київ) / упоряд. Ярошенко Т.О ; Українське Фулюрайтівське коло. – Київ : Видавничий дім “Києво-Могилянська академія”, 2015 [407 с.].

Особливості мультикультуралізму та двомовності у США

Колодій Антоніна. Особливості мультикультуралізму та двомовності у США // Сполучені Штати Америки у сучасному світі: політика, економіка, право і суспільство. Збірник матеріалів  ІІ міжнародної науково-практичної конференції. Львів, 15 травня 2015 р. – Ч.І . – Львів: ПАІС, 2015. – С.285-301. [475 с.]

Резюме.…

Кримські татари мають усі підстави бути визнані «корінним народом» Криму

Корінним народом Криму кримських татар потрібно було визнати ще до проведення так званого референдуму 16 березня, щоб татари відчули, що українська влада їх підтримує. Крим – це їхня єдина Батьківщина, і вони мають усі підстави бути визнані корінним народом Криму. Про це сьогодні, 17 березня 2014 р., в коментарі Гал-інфо розповіла політолог Антоніна Колодій.…

Про Кримську агресію Путіна і право націй на самовизначення

Про Кримську агресію Путіна і право націй на самовизначення

Антоніна Колодій. 11 березня 2014 р.

У своїх останніх виступах про Крим Путін апелює до «права націй на самовизначення, яке ніхто не відміняв». Але про яку націю йдеться? Якщо про російську, то вона давно «самовизначилась» у статусі імперської нації.…

СОЦІЄТАЛЬНА КУЛЬТУРА ЯК ЧИННИК НАЦІОНАЛЬНОЇ КОНСОЛІДАЦІЇ

Парадигми нації в теоретичній і повсякденній свідомості. Нація, так само як і держава – категорія парадигмальна, тобто така, що моделює дискурс з багатьох проблем суспільного розвитку, насамперед тих, які стосуються становлення, функціонування, розвитку, консолідації самої цієї спільноти. У західних країнах, де в період Нового часу сформувались нації-держави, у суспільній свідомості панує парадигма політичної нації, яка допускає – у  своєму крайньому прояві – ототожнення нації і держави.…

Шелест Петро Юхимович (1908 – 1996) (стаття для енциклопедії)

Колодій А.Ф. Шелест Петро Юхимович (1908 – 1996) (неопублікована стаття для енциклопедії)

У моєму архіві є певна кількість робіт, які я старанно писала, але з тих чи інших причин – не опублікувала. Такою є стаття про партійного та державного діяча України Петра Шелеста для Енциклопедії про українських управлінців, видання якої планувалось, але з якихось причин не було здійснене Національною академією державного управління при Президентові України.…

Доктрина мультикультуралізму: перспективи модифікації у нових державах із неконсолідованими націями

Колодій А. Ф. [2012] Доктрина мультикультуралізму: перспективи модифікації у нових державах із неконсолідованими націями // Демократичне врядування : науковий вісник. – 2011. – Вип. 8. – http://www.lvivacademy.com/visnik8/fail/Kolodij.pdf

ДОКТРИНА МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛИЗМА: возможные модификации для новых государств с неконсолидированными нациями

Антонина Колодий. Возможные модификации доктрины мультикультурализма
применительно к новым государствам с неконсолидированными нациями / Rethinking Multiculturalism in the Case of New States with Unconsolidated Nations // Текст выступления на международном конгрессе:   20 ЛЕТ СПУСТЯ (1991- 2011) : РЕОРГАНИЗАЦИЯ ПРОСТРАНСТВА И ИДЕНТИЧНОСТИ.

Національний вимір суспільного буття

Антоніна Колодій. Національний вимір суспільного буття. – Львів: Астролябія, 2008. – 368 c.

Національний вимір суспільного буття. Зміст.
Національний вимір суспільного буття. Розділ 1. Сутність, генеза та типологія націй: питання теорії.


На основі здобутків сучасної світової та української націології, з урахуванням непростих проблем, що постали перед українською нацією після здобуття незалежності, в книзі з’ясовуються питання про сутність, шляхи становлення і типологію націй, про зміст націоналізму та його співвідношення з ідеологією лібералізму, про можливі теоретичні засади етнонаціональної політики, здатної забезпечити консолідацію української громадянської нації.…

Американська доктрина мультикультуралізму і етнонаціональний розвиток України

Антоніна Колодій. Американська доктрина мультикультуралізму і етнонаціональний розвиток України // Агора. Випуск 6: Україна і США: взаємодія у галузі політики, економіки, культури і науки. – 2008. – C. 5-14.


This article argues that, in spite of deep differences in the specific features of the Ukrainian and American nations, Ukrainians can take advantage of America’s experience in the nation building process and in ethnic/cultural policy.