Національний вимір суспільного буття

Національний вимір суспільного буттяАнтоніна Колодій. Національний вимір суспільного буття. – Львів: Астролябія, 2008. – 368 c.

PDF Document Національний вимір суспільного буття. Зміст.
PDF Document Національний вимір суспільного буття. Розділ 1. Сутність, генеза та типологія націй: питання теорії.


На основі здобутків сучасної світової та української націології, з урахуванням непростих проблем, що постали перед українською нацією після здобуття незалежності, в книзі з’ясовуються питання про сутність, шляхи становлення і типологію націй, про зміст націоналізму та його співвідношення з ідеологією лібералізму, про можливі теоретичні засади етнонаціональної політики, здатної забезпечити консолідацію української громадянської нації. Автор проводить думку про гостру потребу в створенні умов для виникнення спільної для усіх громадян України національної ідентичності, яка б об’єднувала людей різного етнічного походження і була б сильнішою за регіональні та інші соціокультурні та політичні розбіжності.

Книга адресована викладачам вузів, науковцям і студентам, громадсько-політичним діячам і усім мислячим громадянам, які цікавляться національним виміром життя соціуму. Може використовуватись як посібник при вивченні курсів з теорії нації та етнонаціональної політики на старших курсах університетів.

Leave a Comment