Концепція публічного (нового) врядування в її застосуванні до демократичних і перехідних систем

Колодій Антоніна. Концепція публічного (нового) врядування в її застосуванні до демократичних і перехідних систем // Демократичне врядування : науковий вісник ЛРІДУ НАДУ при Президентові України. – 2013. – № 10.

У статті подано аналіз західної наукової думки щодо змісту і теоретичного значення відносно нового поняття “врядування”, яке відображає зміни у процесах управління суспільством, що сталися  в західних демократіях упродовж останніх десятиліть; запропоновано три основні способи його вживання: “політичне врядування” як правління уряду, виконання ним своїх функцій; “системне врядування” як різні способи суспільного впорядкування; “публічне або нове врядування” як сучасний тип горизонтальної, мережевої організації управління суспільством. Певна увага приділена адаптації цих термінів і понять до умов перехідних і гібридних систем, зокрема, у вигляді концепції “доброго врядування”.