АГОРА. Випуск 11: Наука без кордонів

11 число часопису «Агора» присвячене п’ятнадцятій річниці діяльності Інституту Кеннана в Україні. У своїх статтях випускники програм наукового стажування в США, учасники конференції “П’ятнадцять років Інституту Кеннана в Україні”, що відбулася 7-9 вересня 2012 в Одесі, досліджують проблеми і перспективи наукового обміну, особливості трансформацій суспільного буття в Україні, їх взаємозв’язок зі світовими процесами, а також вплив США на сучасний розвиток України. Директор Інституту Кеннана Блер Рубл підводить підсумки 25-річної співпраці з українськими дослідниками.

Agora-11_2012

Agora11 Агора11_Вступ. Слово директора.