Енциклопедія державного управління у 8-ми томах

Енциклопедія державного управління Енциклопедія державного управління у 8-ми томах. Том 8: Публічне врядування / наук.ред.колегія: В. С. Загорський (голова), С.О. Телешун (співголова) та ін. – Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. – Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2011. – 630 с.

Статті Колодій А. Ф., одноосібні: “демократія”, “демократизація”, “моделі демократії”, “парадигми демократії”, “демократія консенсусна (консоціативна)”, “демократія дорадча (деліберативна)”, “демократія учасницька (партисипаторна)”, “демократія елітарна”, “демократичний перехід”, “поліархія”, “публічне врядування і публічне адміністрування”, “громадянський республіканізм”, “громадянське суспільство”, “інтерес суспільний (громадський, публічний)”; у співавторстві: вступ, “громадський сектор”, “нормативна модель ліберальної представницької демократії” та ін.

Усі томи енциклопедії можна завантажити тут.

Leave a Comment