Політична воля, сваволя і економічний інтерес за олігархії

Conference-LRIDU_Apr52013

Колодій Антоніна. Word Document Політична воля, сваволя і економічний інтерес за олігархії (деякі уроки античних полісів і сучасних капіталістичних країн для української політики) // Модернізація системи державного управління: теорія та практика. Матеріали наук.-практ. конф. за міжнар. участю. Львів, 5 квітня 2013. – Т. 1. – Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2013. – С. 250-256.

Відсутність реформ перетворилось на головну прикмету і майже не підйомну проблему більше ніж двадцятирічного розвитку української держави. Як підступитись до її розв’язання? Як покінчити з цією вже традиційною інертністю держави і суспільства, яка веде до занепаду?