Реформування політичних та управлінських інституцій чи “перезавантаження” системи?

Антоніна Колодій. Word Document Реформування політичних та управлінських інституцій чи “перезавантаження” системи? // Доповідь на  Міжвузівському круглому столі „Інституційна кри­за в системі демократи­чного врядування і альтернатив­ні шляхи виходу з неї” в ЛРІДУ НАДУ при Президентові України  16 червня 2009 р.

Leave a Comment