Неолібералізм і суспільна трансформація: деякі міркування про ідеологію реформ в Україні

Антоніна Колодій. Неолібералізм і суспільна трансформація: деякі міркування про ідеологію реформ в Україні // Економічна теорія і публічна політика. Цикл конференцій “Людвіг фон Мізес і сучасні суспільства”. Збірник наукових праць / За наук. ред. Миколи Буника, Ірини Кіянки. – Львів, 2014.…

Про феномен революції в контексті сучасності

Антоніна Колодій. Про феномен революції в контексті сучасності // Вісник Львівського університету. Філософсько-політологічні студії. – 2014. – № 5. – С. 133-143. – http://filos.lnu.edu.ua/bulletin_philosophy/ua/docs/visnyk05/visnyk05.pdf

У статті проаналізовані сучасні підходи до визначення революції з урахуванням тих змін, яких зазнала теорія революції під впливом нових суспільних реалій кінця ХХ – поч.…

Народ і партії у виборах 2014 року.

У статті проаналізовані попередні підсумки парламентських виборів в Україні 2014 р., коли ЦВК ще не підбила остаточних підсумків (втім, відхилення дуже незначні), і стосується переважно пропорційної частини виборів, де найбільш яскраво виявилося ставлення виборців до тих чи інших партій. Опублікована на сайт часопису «Ї».…

Конституція-2004 – лише перехідний крок до нової системи влади

Антоніна Колодій: Конституція-2004 – лише перехідний крок до нової системи влади / 3 лютого 2014 р.

Найбільш відомою схемою змін у владі, яку вважають також найбільш швидкою та реалістичною, є повернення до Конституції в редакції 2004, яка зменшує повноваження президента та збільшує роль парламенту.…

Про націєтворчу роль та історичні корені Майдану

Майдан – унікальне явище в історії протестних рухів і мирних революцій. Його позитивна аура і самодостатність, неочікувана твердість і доброта його учасників спонукають до роздумів над феноменом Майдану і його майбутнім. Як написав Віталій Портніков, з Майданом в Україні почалося ХХІ століття.…

Антоніна Колодій. Феномен Майдану в контексті пошуку моделі врядування в Україні

Антоніна Колодій. Феномен Майдану в контексті пошуку моделі врядування в Україні // Агора. – Випуск 13 : Революція відбулася: що далі? – К.: Стилос, 2014. –
С. 22-36.  – www.kennan.kiev.ua/Library/Agora/Agora13.pdf

Майдан – унікальне явище в історії протестних рухів і мирних революцій.…

Із укріпленої фортеці Майдан може перетворитися на орган прямого народовладдя

З виступу на прес-конференції на ТРК-Львів «Камо грядеші, Україно». 17 Грудня 2013. http://galinfo.com.ua/news/149507.htm

«Майдан має примусити владу змінити тон розмови із ним і дивитися на нього не як на якесь тимчасове непорозуміння, яке треба пережити, а як на орган народного волевиявлення, який, можливо, довго існуватиме, з вимогами якого треба рахуватися», – про це сьогодні, 17 грудня, під час прес-конференції повідомила професор, доктор філософських наук Антоніна Колодій.

Загальмована трансформація і майбутнє української мрії про демократичну правову державу

The paper deals with retrospective analysis of Ukraine’s long and retarded process of post-communist transformation and its major stages: those, that correspond with the theory of transition, and those, that don’t; it also highlights the major turning points in the process of transformation and identifies the types of political regimes, which were most visible on each stage of development, including contemporary political order.

Політична воля, сваволя і економічний інтерес за олігархії

Колодій Антоніна. Політична воля, сваволя і економічний інтерес за олігархії (деякі уроки античних полісів і сучасних капіталістичних країн для української політики) // Модернізація системи державного управління: теорія та практика. Матеріали наук.-практ. конф. за міжнар. участю. Львів, 5 квітня 2013. – Т.…

Демократичні цінності в Україні на терезах регіональних відмінностей (за результатами опитувань громадської думки)

Антоніна Колодій. Демократичні цінності в Україні на терезах регіональних відмінностей (за результатами опитувань громадської думки) // Доповідь для міжнародної конференції “П’ятнадцять років Інституту Кеннана в Україні”. м. Одеса, 7-9 вересня 2012.

———————————————————————————————————

Саме демократія дозволяє народитись вільній людині,
проте лише вільна людина дозволяє демократії тривати
(Жан-Франсуа Ревель).