Демократія як цінність для українців / тези виступу Антоніни Колодій на конференції у 2018 р.

(публікується як матеріал для дискусії під час вивчення теми 4 і 5 з курсу Політологія)

Сучасні політичні режими та їх трансформація

План семінару № 4 за лекційними темами 4-5. / А.Ф. Колодій

1. Поняття і типологія політичних режимів.

2. Корінні ознаки ліберально-демократичного режиму. Античне і сучасне розуміння демократії.

3. Сучасні моделі та концепції демократії:

  • елітарна демократія;
  • плюралістична демократія;
  • учасницька (партисипаторна) демократія
  • дорадча (деліберативна) демократія

4.…

Тема 3. Держава і громадянське суспільство

План семінарського заняття / А. Ф. Колодій

  1. Теоретичні підходи до визначення держави.
  2. Структура та функції держави; чинники та індикатори її сили і слабкості (за Ф. Фукуямою).
  3. Класифікація держав за організацією і способом здійснення влади: а) за формою державного правління (врядування); б) за державно-територіальним устроєм; в) за політичним режимом
  4. Б.

Нові Санжари як дзеркало наших досягнень в напрямі гідності і свободи

Antonina Kolodii (допис на Фейсбук) 22.02.2021

Стараюсь не реагувати на масовий психоз з того чи іншого питання, бо є багато інших важливих тем, а я не люблю опинятися в натовпі. Та цього разу, мабуть, не обійдеться…

Найбільше вразили припливи та відпливи фейсбучної громадської думки про повернення та прийняття батьківщиною наших громадян з Китаю, які могли підхопити COVID-19, та Бог їх можливо милував, але не милує рідна країна.…