Поняття і концепції демократичного врядування як напряму політичних та управлінських досліджень

Антоніна Колодій. Поняття і концепції демократичного врядування як напряму політичних та управлінських досліджень // В кн.: Демократичне врядування в контексті глобальних викликів та кризових ситуацій. Матеріали науково-практичної конференції за міжнародною участю. ЛРІДУ НАДУ при Президентові України, 3 квітня 2009 р. Пленарне засідання.…

Політика і наука про неї

Антоніна Колодій. Політика і наука про неї. Лекція 1 з курсу “Політологія”.

1.1. Політика і суспільство.

  • Походження і зміст терміну полі­­ти­ка. Політика в часи античності і в сучасному світі.
  • Сутність і межі політики
  • Місце політики в системі суспільних ­відносин
  • Множинність підходів до розуміння політики
  • Суб’єкти та об’єкти політики
  • Право, мораль і політика

1.2.

Процес деліберації як складова демократичного врядування

Антоніна Колодій. “Процес деліберації як складова демократичного врядування” // Демократичні стандарти врядування й публічного адміністрування. Матеріали науково-практичної конференції. ЛРІДУ НАДУ при Президентові України, 4 квітня 2008 р. – Львів, 2008. – С. 106-110.


Одним із завдань науки державного управління є підвищення здатності державного апарату забезпечувати належну якість управління як на рівні політичного врядування, так і на рівні професійного адміністрування, підвищувати його ефективність та результативність не лише з погляду управлінців, але й громадян.…