Політичні партії та громадянське суспільство

Партійна структуризація в Україні в контексті розвитку громадянського суспільства і поза ним

[2006]

Антоніна Колодій. PDF Document Партійна структуризація в Україні в контексті розвитку громадянського суспільства і поза ним // Громадянське суспільство як здійснення свободи. Збірник наукових праць (третій випуск), підготовлений за дослідницькою програмою кафедри філософії / За редакцією Анатолія Карася. – Львів: ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – 280 с. – С. 83-105.

Читати далі

Виховання громадянських цінностей у постреволюційній Україні

[2005]

Антоніна Колодій. Виховання громадянських цінностей у постреволюційній Україні // 10 років школи громадянства. Збірник матеріалів до 10-ліття Педагогічного товариства ім. Григорія Ващенка. – Львів, 2005. – С. 42-50.

Читати далі

Ми не “маса”, а суспільство особистостей

[2003]

Антоніна Колодій. Ми не “маса”, а суспільство особистостей. Думки після “круглого столу” // «Високий замок», 20 жовтня 2003.

Читати далі

Сутність громадянського суспільства і механізми його впливу на політику

[2003]

Антоніна Колодій. Сутність громадянського суспільства і механізми його впливу на політику. Доповідь на заключній регіональній конференції проекту «Чемпіони громадянського суспільства». Львів, 8 лютого 2003 р.

Читати далі

Тільки у тоталітарній державі наша хата – скраю

[2003]

Антоніна Колодій. “Тільки у тоталітарній державі наша хата – скраю” / Політолог Антоніна Колодій про фортецю громадянського суспільства // Високий замок. 2003. – 21 січня.

Читати далі

На шляху до громадянського суспільства. Теоретичні засади й соціокультурні передумови демократичної трансформації в Україні.

[2002]

На шляху до громадянського суспільстваАнтоніна Колодій. На шляху до громадянського суспільства. Теоретичні засади й соціокультурні передумови демократичної трансформації в Україні. Монографія. – Львів: Червона Калина, 2002. – 275 р.
PDF Document Розділ 2. Сутність і різновиди громадянських суспільств. с. 66-87

Читати далі

“Cоціальний капітал”: зміст та евристична цінність концепції

[2001]

Антоніна Колодій. “Cоціальний капітал”: зміст та евристична цінність концепції // Громадянське суспільство і соціальні перетворення в Україні / Тези наукової конференції. ЛНУ ім. І.Франка, філософський факультет, кафедра філософії. 13-15 грудня 2001 р. – Львів, 2001. – С.54-55.


Читати далі

Перешкоди на шляху інституціалізації громадянського суспільства в Україні

[2001]

Антоніна Колодій. Перешкоди на шляху інституціалізації громадянського суспільства в Україні. Опубліковано в матеріалах науково-практичної конференції за міжнародною участю «Суспільні реформи та становлення громадянського суспільства в Україні». 30 травня 2001 р. Київ, Українська Академія державного управління при Президентові України. Т. 1-3. – Київ, 2001. – Т. 1. – С. 50 – 53.

Читати далі

Проблеми і перспективи розвитку громадянського суспільства в сучасній Україні

[2000]

Антоніна Колодій. PDF Document Проблеми і перспективи розвитку громадянського суспільства в сучасній Україні// Розвиток демократії в Україні. Матеріали міжнародної наукової конференції (Київ, 29 вересня-1 жовтня, 2000 р.) – Київ: Центр освітніх ініціатив, 2001. – С. 513-551.

Читати далі

Розвиток громадянського суспільства

[2000]

Розвиток громадянського суспільства / Розділ, підготовлений для першого видання підручника “Основи демократії”; опублікований також у двох числах Незалежного культурологічного часопису «Ї»: 21 і 22 за 2001 р.

Читати далі