Новітня політична лексика

Словники з політичної науки: “Новітня політична лексика (неологізми, оказіоналізми та інші новотвори) : навч. енциклопедичний словник-довідник” / за наук. ред. Хоми Н. М. –  Львів: «Новий світ – 2000», 2015. –  490 с.  та  “Сучасна політична лексика : навч. енциклопед. словник-довідник” / [І.

Деякі проблеми врядування після парламентських виборів 2014 року

Антоніна Колодій. Деякі проблеми врядування після парламентських виборів 2014 року // Текст до дискусії на семінарі “Україна після виборів: питання реформ і безпеки». організованому Київським Центром Інституту Кеннана. м. Львів, ЛНУ ім. І.Франка, 03.12.2014.

У тексті мовиться про стереотипні форми поведінки владної еліти й очікування народу щодо здійснення реформ і врядування у післявиборчий період та про необхідність перебудови їх взаємовідносин  на демократичних засадах.…

Неолібералізм і суспільна трансформація: деякі міркування про ідеологію реформ в Україні

Антоніна Колодій. Неолібералізм і суспільна трансформація: деякі міркування про ідеологію реформ в Україні // Економічна теорія і публічна політика. Цикл конференцій “Людвіг фон Мізес і сучасні суспільства”. Збірник наукових праць / За наук. ред. Миколи Буника, Ірини Кіянки. – Львів, 2014.…

Хто передав Крим Україні?

Антоніна Колодій. 18.03.2014 р. http://galinfo.com.ua/news/157503.html

Знаємо, на якому питанні закінчується російський демократ. На українському. А якщо й не закінчується, то не спроможний здати іспит на п’ять. Обов’язково спіткнеться, додасть недоречних «воздыханий». Про це я подумала, коли вчора читала гнівну статтю відомого громадського діяча, науковця й публіциста Ігоря Чубайса, спрямовану проти сучасної політики Путіна.…

Політична воля, сваволя і економічний інтерес за олігархії

Колодій Антоніна. Політична воля, сваволя і економічний інтерес за олігархії (деякі уроки античних полісів і сучасних капіталістичних країн для української політики) // Модернізація системи державного управління: теорія та практика. Матеріали наук.-практ. конф. за міжнар. участю. Львів, 5 квітня 2013. – Т.…

Концепція публічного (нового) врядування в її застосуванні до демократичних і перехідних систем

Колодій Антоніна. Концепція публічного (нового) врядування в її застосуванні до демократичних і перехідних систем // Демократичне врядування : науковий вісник ЛРІДУ НАДУ при Президентові України. – 2013. – № 10.

У статті подано аналіз західної наукової думки щодо змісту і теоретичного значення відносно нового поняття “врядування”, яке відображає зміни у процесах управління суспільством, що сталися  в західних демократіях упродовж останніх десятиліть; запропоновано три основні способи його вживання: “політичне врядування” як правління уряду, виконання ним своїх функцій; “системне врядування” як різні способи суспільного впорядкування; “публічне або нове врядування” як сучасний тип горизонтальної, мережевої організації управління суспільством.…

Енциклопедія державного управління. Т 8: Демократичне врядування.

Енциклопедія державного управління у 8-ми томах. Том 8: Публічне врядування / наук.ред.колегія: В. С. Загорський (голова), С.О. Телешун (співголова) та ін.  – Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. – Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2011. – 630 с.…

Енциклопедія державного управління у 8-ми томах

Енциклопедія державного управління у 8-ми томах. Том 8: Публічне врядування / наук.ред.колегія: В. С. Загорський (голова), С.О. Телешун (співголова) та ін. – Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. – Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2011. – 630 с.…

Презентація Енциклопедії державного управління

10 травня 2012 року в головному читальному залі Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка (вул. Драгоманова, 5) відбулася презентація 8-томного видання “Енциклопедія державного управління”.

Фундаментальне наукове видання, яке започаткувало формування підсистеми цілісної термінологічної системи державного управління і місцевого самоврядування в Україні, – “Енциклопедія державного управління” (2011) – результат багаторічної праці великого колективу українських учених.…

Неоінституціалізм та його пізнавальні можливості в політичних дослідженнях

Неоінституціалізм та його пізнавальні можливості в політичних дослідженнях // Вісник Львівського університету. Філософсько-політологічні студії. Випуск 1. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2010. – С. 60-69.

У статті йдеться про сучасні тенденції в розвитку інституційної теорії, зокрема про евристичний потенціал різноманітних неоінституціалістських підходів.…