Дилеми конституційного реформування в Україні (в контексті ліберально-демократичних цінностей і посткомуністичної трансформації)

Антоніна Колодій.  Дилеми конституційного реформування в Україні в контексті ліберально-демократичних цінностей і посткомуністичної трансформації. Стаття написана на основі виступу на міжнародній конференції “Лібералізм, посткомунізм, реформи” із серії “Людвіг фон Мізес і сучасні суспільства” (Львів, 1-2 жовтня 2015 р.). Готується до друку у збірнику матеріалів конференції.…

Російсько-українські відносини: від травм і конфліктів до примирення і співучасті

22-24 травня 2015 року у Глібівці біля Києва відбулась конференція українських та російських випускників Інституту Кеннана на тему: Роль інтелектуалів у російсько-українському та українсько-російському діалозі. За матеріалами конференції вийшов друком і 16 грудня був презентований на круглому столі в Центрі Разумкова тематичний 15-й випуск журналу “Агора”, що видається Київським офісом Інституту Кеннана (керівник – п.…

Міжрегіональні поділи в Україні і деякі принципи публічного врядування

Колодій Антоніна. Міжрегіональні поділи в Україні і деякі принципи публічного врядування // Будуємо нову Україну : збірник конференції ( 26-27 листопада 2014 р., м. Київ) / упоряд. Ярошенко Т.О ; Українське Фулюрайтівське коло. – Київ : Видавничий дім “Києво-Могилянська академія”, 2015 [407 с.].

Новітня політична лексика

Словники з політичної науки: “Новітня політична лексика (неологізми, оказіоналізми та інші новотвори) : навч. енциклопедичний словник-довідник” / за наук. ред. Хоми Н. М. –  Львів: «Новий світ – 2000», 2015. –  490 с.  та  “Сучасна політична лексика : навч. енциклопед. словник-довідник” / [І.

Деякі проблеми врядування після парламентських виборів 2014 року

Антоніна Колодій. Деякі проблеми врядування після парламентських виборів 2014 року // Текст до дискусії на семінарі “Україна після виборів: питання реформ і безпеки». організованому Київським Центром Інституту Кеннана. м. Львів, ЛНУ ім. І.Франка, 03.12.2014.

У тексті мовиться про стереотипні форми поведінки владної еліти й очікування народу щодо здійснення реформ і врядування у післявиборчий період та про необхідність перебудови їх взаємовідносин  на демократичних засадах.…

Неолібералізм і суспільна трансформація: деякі міркування про ідеологію реформ в Україні

Антоніна Колодій. Неолібералізм і суспільна трансформація: деякі міркування про ідеологію реформ в Україні // Економічна теорія і публічна політика. Цикл конференцій “Людвіг фон Мізес і сучасні суспільства”. Збірник наукових праць / За наук. ред. Миколи Буника, Ірини Кіянки. – Львів, 2014.…

Хто передав Крим Україні?

Антоніна Колодій. 18.03.2014 р. http://galinfo.com.ua/news/157503.html

Знаємо, на якому питанні закінчується російський демократ. На українському. А якщо й не закінчується, то не спроможний здати іспит на п’ять. Обов’язково спіткнеться, додасть недоречних «воздыханий». Про це я подумала, коли вчора читала гнівну статтю відомого громадського діяча, науковця й публіциста Ігоря Чубайса, спрямовану проти сучасної політики Путіна.…

Політична воля, сваволя і економічний інтерес за олігархії

Колодій Антоніна. Політична воля, сваволя і економічний інтерес за олігархії (деякі уроки античних полісів і сучасних капіталістичних країн для української політики) // Модернізація системи державного управління: теорія та практика. Матеріали наук.-практ. конф. за міжнар. участю. Львів, 5 квітня 2013. – Т.…

Концепція публічного (нового) врядування в її застосуванні до демократичних і перехідних систем

Колодій Антоніна. Концепція публічного (нового) врядування в її застосуванні до демократичних і перехідних систем // Демократичне врядування : науковий вісник ЛРІДУ НАДУ при Президентові України. – 2013. – № 10.

У статті подано аналіз західної наукової думки щодо змісту і теоретичного значення відносно нового поняття “врядування”, яке відображає зміни у процесах управління суспільством, що сталися  в західних демократіях упродовж останніх десятиліть; запропоновано три основні способи його вживання: “політичне врядування” як правління уряду, виконання ним своїх функцій; “системне врядування” як різні способи суспільного впорядкування; “публічне або нове врядування” як сучасний тип горизонтальної, мережевої організації управління суспільством.…

Шелест Петро Юхимович (1908 – 1996) (стаття для енциклопедії)

Колодій А.Ф. Шелест Петро Юхимович (1908 – 1996) (Про партійного і державного діяча в УРСР, який намагався захищати інтереси України. Неопублікована стаття для енциклопедії)

У моєму архіві є певна кількість робіт, які я старанно писала, але з тих чи інших причин – не опублікувала.…