Дослідження націй

Американська доктрина мультикультуралізму і етнонаціональний розвиток України

[2008]

Американська доктрина мультикультуралізму і етнонаціональний розвиток УкраїниАнтоніна Колодій. Американська доктрина мультикультуралізму і етнонаціональний розвиток України // Агора. Випуск 6: Україна і США: взаємодія у галузі політики, економіки, культури і науки. – 2008. – C. 5-14.

Читати далі

Культурний плюралізм і етнонаціональна політика: їх вплив на процес творення політичної нації в україні

[2008]

Неліна К.О. Культурний плюралізм і етнонаціональна політика: їх вплив на процес творення політичної нації в україні

Проаналізовано статтю А. Колодій з питань формування політичної нації, ролі культурного плюралізму та етнонаціональної політики в цьому процесі, досліджено типологію держав з точки зору їх етнонаціональної структури, а також можливі перспективи розвитку України як багатоетнічної національної держави.

Читати далі

Культурний плюралізм і етнонаціональна політика

[2007]

Антоніна Колодій. PDF Document Культурний плюралізм і етнонаціональна політика // АГОРА. Випуск 4: Україна: подолання розбіжностей – розвиток особливостей. – 2007. – С. 34-51.

Читати далі

Український регіоналізм як стан культурно-політичної поляризованості

[2006]

Антоніна Колодій. PDF Document Український регіоналізм як стан культурно-політичної поляризованості // АГОРА. Випуск 3: Україна – регіональний вимір. – Київ: Стилос, 2006. – С. 69-91.

Читати далі

Національна єдність і патріотизм як чинники національної безпеки

[2004]

Антоніна Колодій. Національна єдність і патріотизм як чинники національної безпеки // В кн.: Національна безпека України. Конференція українських випускників програм наукового стажування у США. 16-19 вересня, 2004 р. – Київ: Стилос, 2004. – С. 39-61

Читати далі

Громадянська нація: сутність, шляхи і стадії її формування в Україні

[2004]

Антоніна Колодій. До питання про сутність, шляхи і стадії формування громадянської нації в Україні // Народознавчі зошити. – 2004. – № 5-6. – C. 12-25.

Читати далі

Про поліетнічність України: кількісний та якісний виміри

[2003]

Антоніна Колодій. Про поліетнічність України: кількісний та якісний виміри // В кн.: Україна: проблема ідентичності: людина, економіка, суспільство. Конференція українських випускників програм наукового стажування у США – Львів, 18-21 вересня 2003 р. – Київ: Стилос, 2003.– С. 239-264.

Читати далі

Програма курсу: “Соціологія націй”

[2002]

Антоніна Колодій. Програма курсу: «Соціологія націй». Львівський національний університет ім. Івана Франка, філософський факультет, кафедра політології. Курс призначений для студентів, які спеціалізуються в галузі суспільних наук, насамперед – політології.

Читати далі

Проблеми націй і націоналізму в сучасній західній науковій літературі

[2002]

Антоніна Колодій. “Проблеми націй і націоналізму в сучасній західній науковій літературі” // Народознавчі зошити. – 2002. – №2. – С. 199–211.

Читати далі

Радянська ідентичність та її носії в незалежній Україні

[2002]

Антоніна Колодій. Радянська ідентичність та її носії в незалежній Україні // Україна в сучасному світі. Соціальні, етнічні і культурні аспекти глобалізації і Україна. Конференція для українських випускників програм наукового стажування у США. Доповіді учасників. – Київ: Стилос, 2002. – С. 36-55.

Читати далі