Культурний плюралізм і етнонаціональна політика: їх вплив на процес творення політичної нації в україні

Неліна К.О. Культурний плюралізм і етнонаціональна політика: їх вплив на процес творення політичної нації в україні

Проаналізовано статтю А. Колодій з питань формування політичної нації, ролі культурного плюралізму та етнонаціональної політики в цьому процесі, досліджено типологію держав з точки зору їх етнонаціональної структури, а також можливі перспективи розвитку України як багатоетнічної національної держави.…

Культурний плюралізм і етнонаціональна політика

Антоніна Колодій. Культурний плюралізм і етнонаціональна політика // АГОРА. Випуск 4: Україна: подолання розбіжностей – розвиток особливостей. – 2007. – С. 34-51.…

Український регіоналізм як стан культурно-політичної поляризованості

Антоніна Колодій. Український регіоналізм як стан культурно-політичної поляризованості // АГОРА. Випуск 3: Україна – регіональний вимір. – Київ: Стилос, 2006. – С. 69-91.…

Національна єдність і патріотизм як чинники національної безпеки

Антоніна Колодій. Національна єдність і патріотизм як чинники національної безпеки // В кн.: Національна безпека України. Конференція українських випускників програм наукового стажування у США. 16-19 вересня, 2004 р. – Київ: Стилос, 2004. – С. 39-61


Національна безпека – один з найбільших викликів кожній молодій державі, яка, природно, намагається підвищити свій статус на міжнародній арені, зміцнити обороноздатність та сформувати стійке коло союзників.…

Громадянська нація: сутність, шляхи і стадії її формування в Україні

Антоніна Колодій. До питання про сутність, шляхи і стадії формування громадянської нації в Україні // Народознавчі зошити. – 2004. – № 5-6. – C. 12-25.

“…Декларуючи своє палке прагнення інтегруватися до „справжньої Європи”, ми хоч-не-хоч мусимо спершу зліпити докупи те, що нам хотілося би примістити на мапі європейського мультикультуралізму – свою українську ідентичність”.…

Про поліетнічність України: кількісний та якісний виміри

Антоніна Колодій. Про поліетнічність України: кількісний та якісний виміри // В кн.: Україна: проблема ідентичності: людина, економіка, суспільство. Конференція українських випускників програм наукового стажування у США – Львів, 18-21 вересня 2003 р. – Київ: Стилос, 2003.– С. 239-264.


Звернення до популярних нині теоретичних проблем етно-національних ідентичностей в Україні, так само як і більш прагматичні намагання визначити потенційні пріоритети державної політики в етно-національній сфері вимагають знайомства з цифровим матеріалом, що менш-більш достовірно відображає стан етнічного, національного та мовно-культурного самовизначення людей.…

Програма курсу: “Соціологія націй”

Антоніна Колодій. Програма курсу: “Соціологія націй”. Львівський національний університет ім. Івана Франка, філософський факультет, кафедра політології. Курс призначений для студентів, які спеціалізуються в галузі суспільних наук, насамперед – політології.


Мета курсу:

Курс призначений для студентів Львівського національного університету ім. Івана Франка, які спеціалізуються в галузі політології.…

Проблеми націй і націоналізму в сучасній західній науковій літературі

Антоніна Колодій. “Проблеми націй і націоналізму в сучасній західній науковій літературі” // Народознавчі зошити. – 2002. – №2. – С. 199–211.


Мова йтиме про дискусії та теоретичні здобутки (а можливо й деякі втрати) в англомовній західній літературі, причому, головно, ті, що мали місце протягом останнього десятиліття (тобто, 90-х років ХХ ст.) і так чи інакше зачепили українську націологію.…

Радянська ідентичність та її носії в незалежній Україні

Антоніна Колодій. Радянська ідентичність та її носії в незалежній Україні // Україна в сучасному світі. Соціальні, етнічні і культурні аспекти глобалізації і Україна. Конференція для українських випускників програм наукового стажування у США. Доповіді учасників. – Київ: Стилос, 2002. – С. 36-55.…

Етно-національні ідентичності і легітимність влади в Україні

Антоніна Колодій. Етно-національні ідентичності і легітимність влади в Україні // В кн.: Етнокультурні проблеми політичного процесу в Україні. Колективна монографія. – Львів, 2001. — http://westukr.itgo.com/kolodij.html; а також: Вісник Львівського університету. Серія: філософські науки. 2002. Вип. 4. — http://www.franko.lviv.ua/faculty/Phil/Visnyk/Visnyk4/Politologija/Kolodij.htm


Представницька ліберальна демократія, перехід до якої здійснює Україна, є політичним ладом, який виник і розвинувся паралельно з утвердженням і розвитком сучасних націй-держав.…