Тема 12. Групи інтересів та їх роль у політиці. Навчальний матеріал для студентів.

т. 10. Партії та вибори в демократичних державах (семінар)

План семінарського заняття.

  1. Політичні партії як інститути політичної системи. Історичні передумови виникнення політичних партій.
  2. Функції політичних партій. Роль партій у виробленні та здійсненні державної політики.
  3. Типології партій і партійних систем. Політичний спектр.
  4. Інституціалізація багатопартійності в Україні: етапи та сучасний стан.
  5. Функції виборів у демократичному суспільстві.

т.10. Партії та вибори в демократичних державах. Навчальний матеріал.

Т. 9. Політичні еліти та політичне лідерство. Навчальний матеріал.

Тема 8. Політична культура та ідеологія як чинники політичного процесу (лекція ч.І, ІІ)

Лекція 8. Політична культура та ідеологія як чинники політичного процесу (текст, ч.І. Політична культура)

Скомпоновано на основі розділу 8 підручника «Політологія» за ред. Антоніни Колодій (К., 2003) та статті Антоніни Колодій. «Предметне поле політології у ХХІ ст.» в кн.: Політична наука в Україні. 1991-2016 : у 2 т. ; т.1. (доступно: https://political-studies.com/?p=1823). з деякими скороченнями та доповненнями.

Тема 8. Політична культура та ідеологія як чинники політичного процесу (семінар)

План семінарського заняття / Антоніна Колодій

  1. Політична культура: поняття, компоненти (структура) та типології.
  2. Концепція громадянської культури Алмонда і Верби. Культура громадянськості vs культура залежності.
  3. Ціннісні підходи до інтерпретації соцієтальних і політичних культур та їх використання в емпіричних дослідженнях Ґерта Гофстеде та Рональда Інґлегарта.