Розвиток громадянського суспільства

Зміст

Вступ

18.1. Історична еволюція громадянського суспільства та уявлень про нього (формування ідеалу).
18.2. Сутність та різновиди громадянського суспільства.
  18.2.1.  Поняття, структура і функції громадянського суспільства.
  18.2.2.  Моделі громадянських суспільств.
18.3. Становлення громадянського суспільства в Україні.
  18.3.1.  Спадщина комуністичного тоталітаризму
  18.3.2.  Горбачовська “революція зверху” і перші ознаки відновлення громадянського життя в СРСР.
  18.3.3.  Розвиток громадянського суспільства в незалежній Україні
Висновки. Ключові терміни. Контрольні запитання. Рекомендована література
Додаток 1
Додаток 2
Додаток 3


Вступ

Історія свідчить, що неодмінною умовою становлення демократичних держав і формування націй у тій частині світу, яку ми вважаємо найбільш розвинутою і на яку сьогодні орієнтуємося, було розгортання системи суспільних інститутів, що утворюють громадянське суспільство.

У наш час багато авторів розглядають громадянське суспільство як ключове поняття пост-комуністичної трансформації. Серед дослідників перехідних процесів панує переконання, що “демократія проголошена не може стати демократією реальною, доки громадянське суспільство не зміцніє настільки, щоб стати дієвим конкурентом і опонентом старої номенклатури”, що “без вільного та потужного громадянського суспільства ринковий капіталізм неминуче перетвориться на капіталізм мафіозний”.[1]

Отже, громадянське суспільство — перед усім, навіть перед ринковими відносинами. Але звідки воно може взятися? На заході — відповідь  була одна; у нас — умови істотно відмінні. Чи зможе громадянське суспільство “розвинутися на цій історично безпрецедентній і не дуже сприятливій основі” — це питання залишається спірним, — підкреслював Ернест Геллнер.[2] Процес його становлення — непростий і тривалий. Він може бути успішним тільки більшою або меншою мірою, залежно від країни.

Намагаючись визначити перспективи утвердження громадянського суспільства в Україні, ми спробуємо в цьому розділі з’ясувати його нормативний зміст (еволюцію поняття та його суть як ідеалу), коротко порівняти форми втілення цього ідеалу в різних країнах, а вже потім, на описовому рівні, застосувати до конкретних умов України. Завдання полягатиме в тому, щоб зрозуміти, якою є міра присутності та відсутності елементів громадянського суспільства в сучасній Україні, та визначити можливі шляхи, що ведуть до повнішої їх представленості.


[1] Ігнатьєфф Майкл. Стаття-рецензія на книгу: Ernest Gellner. Conditions of Liberty: Civil Society and its Rivals. (London: Penguin, 1994. 225 p.) // Сучасність. — 1995. — № 10. — С. 77.

[2] Див.: Soviet Studies. — Vol. 44. — 1992. — No. 2. — P. 353 -355.