Нетерплячка як синдром

Антоніна Колодій. ”Нетерплячка як синдром” / Тема: Майдан, рік по тому. Думка експерта // Незалежний інформаційно-аналітичний ресурс «Диалог.UA». Листопад, 2005


Минув рік з часу, коли почалися події на Майдані. Якщо оцінювати ці події з позицій сьогоднішнього дня, що на вашу думку відбулося тоді?

Від “Сірої зони” до кольору сонця: помаранчева революція і демократичний перехід в Україні

Антоніна Колодій. Від “Сірої зони” до кольору сонця: помаранчева революція і демократичний перехід в Україні // Агора. Випуск 1: Україна – нові перспективи. – Київ: Стилос, 2005. – С. 9-23.…

Виховання громадянських цінностей у постреволюційній Україні

Антоніна Колодій. Виховання громадянських цінностей у постреволюційній Україні // 10 років школи громадянства. Збірник матеріалів до 10-ліття Педагогічного товариства ім. Григорія Ващенка. – Львів, 2005. – С. 42-50.


Україна переживає складний з точки зору соціальної психології період: з одного боку, Помаранчева революція зміцнила віру людей у себе, піднесла їх громадянський дух, високо поставила цінність свободи, а з іншого боку, суспільство поки що не змінилося інституційно.…

Національна єдність і патріотизм як чинники національної безпеки

Антоніна Колодій. Національна єдність і патріотизм як чинники національної безпеки // В кн.: Національна безпека України. Конференція українських випускників програм наукового стажування у США. 16-19 вересня, 2004 р. – Київ: Стилос, 2004. – С. 39-61


Національна безпека – один з найбільших викликів кожній молодій державі, яка, природно, намагається підвищити свій статус на міжнародній арені, зміцнити обороноздатність та сформувати стійке коло союзників.…

The Idea and Diverse Reality of Multiculturalism: Are They Applicable to Newly Independent States?

Multiculturalism is one of the most frequently used words in contemporary social/cultural research. It appeared in the 1960s – early 1970s in Canada which tried to resolve the clash of English and French communities and organized nation-wide hearings of a Royal Commission on the subject.…

Громадянська нація: сутність, шляхи і стадії її формування в Україні

Антоніна Колодій. До питання про сутність, шляхи і стадії формування громадянської нації в Україні // Народознавчі зошити. – 2004. – № 5-6. – C. 12-25.

“…Декларуючи своє палке прагнення інтегруватися до „справжньої Європи”, ми хоч-не-хоч мусимо спершу зліпити докупи те, що нам хотілося би примістити на мапі європейського мультикультуралізму – свою українську ідентичність”.…

Україна все ще залишається в стані перехідної невизначеності

Антоніна Колодій. Україна все ще залишається в стані перехідної невизначеності / Тема: Демократія по-українськи. Думка експерта // Незалежний інформаційно-аналітичний ресурс «Диалог.UA». Березень, 2004 р.


Кивати на народ, який ще не жив в умовах демократії – остання справа. Народ сприймає дійсність емпірично, на рівні соціальної психології.

Демократія і економічне зростання

Демократія і економічне зростання. Переклад статті “Democracy and Growth. Why voting is good for you” з журналу «The Economist». August 27, 1994, p. 15-17. Переклав Юрій Колодій // Незалежний інформаційно-аналітичний ресурс «Диалог.UA» 18.03. 2004.


Багатолітній лідер Сінгапуру і один з найбільш результативних економістів світу Лі К’юан Ю, виступаючи в 1992 році перед аудиторією на Філіпінах, заявив: “Я не вірю, що демократія неодмінно веде до розвитку.…

Ми не “маса”, а суспільство особистостей

Антоніна Колодій. Ми не “маса”, а суспільство особистостей. Думки після “круглого столу” // «Високий замок», 20 жовтня 2003.


Що треба зробити, аби можна було так сказати про Україну? Про це – міркування політолога-педагога Антоніни Колодій після міжнародної зустрічі.

На Вашингтон насувався тропічний ураган “Ізабель”, і саме цього дня тут мала розпочатися дискусія українських та американських політологів і громадських діячів на тему “Етика і лідерство: до відкриття дискусії в Україні про виховання цінностей”.…

Про поліетнічність України: кількісний та якісний виміри

Антоніна Колодій. Про поліетнічність України: кількісний та якісний виміри // В кн.: Україна: проблема ідентичності: людина, економіка, суспільство. Конференція українських випускників програм наукового стажування у США – Львів, 18-21 вересня 2003 р. – Київ: Стилос, 2003.– С. 239-264.


Звернення до популярних нині теоретичних проблем етно-національних ідентичностей в Україні, так само як і більш прагматичні намагання визначити потенційні пріоритети державної політики в етно-національній сфері вимагають знайомства з цифровим матеріалом, що менш-більш достовірно відображає стан етнічного, національного та мовно-культурного самовизначення людей.…