Проблеми націй і націоналізму в сучасній західній науковій літературі

Антоніна Колодій. “Проблеми націй і націоналізму в сучасній західній науковій літературі” // Народознавчі зошити. – 2002. – №2. – С. 199–211.


Мова йтиме про дискусії та теоретичні здобутки (а можливо й деякі втрати) в англомовній західній літературі, причому, головно, ті, що мали місце протягом останнього десятиліття (тобто, 90-х років ХХ ст.)…

Радянська ідентичність та її носії в незалежній Україні

Антоніна Колодій. Радянська ідентичність та її носії в незалежній Україні // Україна в сучасному світі. Соціальні, етнічні і культурні аспекти глобалізації і Україна. Конференція для українських випускників програм наукового стажування у США. Доповіді учасників. – Київ: Стилос, 2002. – С. 36-55.…

Етно-національні ідентичності і легітимність влади в Україні

Антоніна Колодій. Етно-національні ідентичності і легітимність влади в Україні // В кн.: Етнокультурні проблеми політичного процесу в Україні. Колективна монографія. – Львів, 2001. — http://westukr.itgo.com/kolodij.html; а також: Вісник Львівського університету. Серія: філософські науки. 2002. Вип. 4. — http://www.franko.lviv.ua/faculty/Phil/Visnyk/Visnyk4/Politologija/Kolodij.htm


Представницька ліберальна демократія, перехід до якої здійснює Україна, є політичним ладом, який виник і розвинувся паралельно з утвердженням і розвитком сучасних націй-держав.…

Український федералізм: політичні аспекти

Антоніна Колодій. Український федералізм: політичні аспекти // Незалежний культурологічний часопис «Ї», Семінар 9 листопада 2001 (Дещо змінена автором версія увійшла до кн. «Національний вимір суспільного буття» ; с. 318-330)


Антоніна Колодій: Федералізмом я почала цікавитися тоді, коли вся Україна ним зацікавилася, тобто на початку 90-их.…

Етно-національні відмінності і проблеми становлення громадянської нації

Антоніна Колодій “Етно-національні відмінності і проблеми становлення громадянської нації (за матеріалами соціологічних опитувань у Львівській області)” // В кн. : Розвиток України у регіональній перспективі. Політичні, економічні і соціальні проблеми регіоналізації. Конференція українських випускників програм наукового стажування у США. Харків, 25-27 травня 2001 р.…

До питання про типологію та шляхи формування націй

Антоніна Колодій. “До питання про типологію та шляхи формування націй” // Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку. Вип. 2. – Львів, ДУ “Львівська політехніка”, 2000. – С. 5-26


Вступ

У політиці взагалі та в процесах утворення і функціонування держав зокрема особливу роль відіграють великі людські спільноти — нації.…

Громадянські зв’язки і громадянська участь як основа довіри і толерантних стосунків між людьми різної етно-культурної приналежності

Антоніна Колодій. “Громадянські зв’язки і громадянська участь як основа довіри і толерантних стосунків між людьми різної етно-культурної приналежності” (Опубліковано під назвою “Громадянське суспільство як основа міжетнічної толерантності”) // Українські варіанти». – 1998. – № 3 – С. 49-52.


Спочатку невеличка передмова.…

Нація як суб’єкт політики

Антоніна Колодій. Рукопис брошури “Нація як суб’єкт політики”. – Львів: Кальварія, 1997. – 55 с. (з деякими незначними відхиленнями від опублікованого тексту; адаптована автором версія увійшла також до кн. «Національний вимір суспільного буття» ; с. 25-71).


ЗМІСТ

Вступ. Місце нації в системі суб’єктів політики.

Демократичний націоналізм i лiбералiзм про права нації і права особи

Антоніна Колодій. “Демократичний націоналізм i лiбералiзм про права нації і права особи” // Українські варіанти. – 1997. – № 2. – С. 46-61.


1. Політико-ідеологічні течії Галичини та України

Партійна статистика і соціологічні обстеження свідчать, що найпопулярнішими на Західній Україні є політич­ні рухи і партії, що сповідують національно-демократичні цінно­сті.…